17 de juny 2008

Es Jonquet, aprovat com a BIC

La Comissió d'Urbanisme i Patrimoni ha aprovat iniciar la tramitació de declaració de Bé d'interès Cultural de la barriada de Palma
La Comissió d'urbanisme i Patrimoni ha aprovat iniciar la tramitació de la declaració de BIC de la barriada des Jonquet per 5 vots a favor i dues abstencions, tal i com es va aprovar a la Ponència tècnica de Patrimoni Històric en sessió extraordinària.
La consellera Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró ha destacat la importància d’aquesta barriada com a conjunt històric, amb importants valors paisatgístics i d’arquitectura tradicional. Aquesta imatge, ha destacat Mascaró, ha estat una de les visuals més consolidades de la façana marítima de Palma per això la seva protecció.
La responsable insular de Patrimoni ha apuntat la homogeneïtat i singularitat d’Es Jonquet, una barriada representativa de l’evolució històrica, social i cultural d’aquesta part de la ciutat que té entitat pròpia.
Ara caldrà esperar 20 mesos, perquè es duguin a terme els estudis correspents i sigui declarat definitivament com a tal, en el plenari del Consell.

Cap comentari: