28 de juny 2008

embARCA't: "El moble a l'entorn eclesiàstic"

Itinerari guiat per Jaume Llabrés Mulet

Patrocini: Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Cultura, Direcció General de Cultura.

VISITA A L’ESGLÉSIA I SAGRISTIA DE LA CASA DE LA MISSIÓ
L’església és la mostra més destacada de l’estil Rococó a les Illes Balears. Moble destacat: l’espectacular calaixera d’època Carles III
PUJADA AL COR ALT DE LA PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL
On hi ha un interessant cadirat barroc del segle XVIII
VISITA A L’ESGLÉSIA I SAGRISTIA DELS SAGRATS CORS.
A la sagristia hi ha una calaixera-caixa del segle XVII i una monumental calaixera estil Carles IV de finals del XVIII o principis del XIX.

VISITA A L’ESGLÉSIA I SAGRISTIA DE SANT JAUME.

Una sagristia àmplia i agradosa. Calaixera de línies fines i senzilles, cornucòpies i dos candeleres d’estil Imperi obra de l’Adrià.