24 de juny 2008

ARCA demana perquè no hi ha controls arqueològics alguns indrets del Centre Històric de Ciutat

ARCA està al corrent de les obres que es duen a terme a un solar situat al carrer Can Sales, 15, el qual fa cantonada amb el carrer Santa Creu i es situa en front de la façana lateral de l’homònima església.

Durant l’inici de les obres, es trobaren dos arcs de mig punt, adherits a la paret de l’edifici contigu, els quals han estat desmuntats peça a peça i confiem amb la bona feina de restitució que es pugui fer en aquest edifici.

El cas més contradictori i que ens crida l’atenció, un cop consultats tots els expedients d’obra, és la manca de cap arqueòleg que controli aquestes obres. Aquest projecte ha tengut dos promotors, un primer demanava la "Rehabilitació i reforma de l'edifici existent, i reconstrucció” i el segon, el qual fa la feina actualment demanà la "Modificació" de l'anterior projecte.

El primer projecte va obtenir llicència condicionada per la Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca en alguns punts referents a façana i altres. En l'apartat 30a) de les condicions específiques de la llicència diu "Abans de l'autorització del projecte d'execució haurà de tenir preceptiu informe favorable de la Comissió de Patrimoni Històric del CIM, que normalment exigeix que es realitzi un control arqueològic per part d'un tècnic qualificat, i es comuniqui l'inici de les obres de conformitat amb el que estableix l'art. 59 i següents de la llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears".

Al segon projecte, on es demanà la seva modificació, la nova llicència no incloïa l’apartat 30a, que hem comentat abans i per tant la llicència no es veia condicionada a la Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.
Als expedients municipals no consta que hi hagi Cap arqueòleg nomenat per aquesta obra, perquè no és un condició que exposi la llicència actual.

Des d’ARCA no entenem aquest canvi de postura i tampoc podem concebir que no es faci un control arqueològic en una àrea, com la de Santa Creu, amb un pes històric i patrimonial de gran caliu.

Fa uns mesos, també denunciarem les obres que es duen a terme en aquest mateix barri, en un solar situat a la cantonada dels carrers Protectora i Can Sales, on tampoc hi hagut cap control arqueològic pertinent.

diariodemallorca.es 25-6-2008 ARCA demanda control arqueológico sobre una obra en Can Sales donde se han encontrado dos arcos de medio punto

Cap comentari: