13 de febr. 2008

VISITA A LA BATLESSA DE PALMA

Ahir al matí alguns directius d’ARCA visitaren a la Batlessa de Palma per exposar-li les preocupacions de l’entitat en relació al Patrimoni Històric de Ciutat.

La Batlessa és una admiradora de l’entitat amb la qual ha col·laborat en diverses ocasions. La reunió es va desenvolupar en un clima cordial, però ARCA no seria sincera si no exposés la realitat sagnant del Patrimoni: continuen els enderrocaments i ARCA PROTESTA ENÈRGICAMENT: per exemple, Can Cabrinetti, al carrer de Sant Miquel; a molts llocs de les avingudes i especialment a les barriades de l’Eixample. Es precís que la mentalitat més proteccionista es conegui en el respecte al Patrimoni.

En segon lloc, i en nom del ciutadà corrent, ARCA manifestà la perplexitat que té davant la manca d’informació en que es manté a la ciutadania: Què
passa amb el Baluard del Príncep? I amb el quarter d’Intendència? I amb el Parc d’automòbils?, I amb el Pont del Tren?. ARCA no dubta que hi ha una activitat, però sembla que es fa d’esquena al ciutadà que veu amb incertesa el futur del seu Patrimoni Històric.

En qualsevol cas la preocupació més important actual dels socis d’ARCA és el futur de les barriades de Palma que cada dia veuen caure l’arquitectura tradicional i les fites que donen caràcter a l’Eixample.

ARCA proposa un esforç de protecció específic del diversos conjunts de les barriades i una normativa que guardi els elements estètics (tot el qual no està de cap manera barallat amb un creixement raonable) i també, paral·lelament amb campanyes de difusió i diguem reafirmació de les característiques i personalitat de les diverses barriades: personatges, història, llegendes, etc.

Les properes reunions faran més concrets els punts i les respostes d’aquestes preocupacions ciutadanes.


SECRETARIA D’ARCA