13 de febr. 2008

Conferència de Miquel Ramis

Miquel Ramis, director d'ArtifexBalear parlà de "La pervivència dels models romans a la nostra arquitectura"

Miquel Ramis va presentar un recorregut per varies ciutats del imperi romà ( Pompeia, Herculá, Ostia, Leptis Magna...) confrontant els elements arquitectónics romans amb els propis de la nostra cultura. El resultat es la constatació de que Mallorca ha preservat gelosament no soltament els dissenys i solucions constructives romanes sinó també eines ,estris i els vocabularis de construcció i agricultura, a pesar dels més de 300 anys de presencia islàmica.

Vegeu pàgina d'ArtifexBalear

Cap comentari: