14 de febr. 2008

El Consell de Mallorca informa que es restaurarà la torre de Son Oms

ARCA ha rebut una notificació per part de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, on se’ns informa que en un breu termini de temps començaran les obres de restauració i consolidació de la torre de la possessió de Son Oms, annexa a la pista 06R de l’aeroport de Son Sant Joan.

Segons la informació que ens facilita la Direcció Insular de Patrimoni Històric, ja hi ha una empresa contractada per a dur a terme aquest projecte i aquest serà seguit de prop per un arqueòleg.

Volem donar la més sincera enhorabona al Consell de Mallorca per la seva gestió en aquest assumpte, força complicat i que s’havia allargat més del necessari, ja que cal recordar que des de 1998, quan es va presentar a la comissió de Patrimoni del Consell un projecte de restauració i consolidació de la torre, que ja mostrava un evident deteriorament. Sis mesos després, s’aprovà l’assignació d’una subvenció d’1,5 milions de pessetes. Es tractava de reposar, a les dues plantes centrals, el bigam, endemés de rematar amb tela asfàltica cada planta i cobrir la terrassa superior amb enrajolat. S’especificà que la restauració de les bigues es faria a la manera tradicional d’aixa. No obstant això, el projecte de restauració no es dugué a terme perquè els propietaris consideraren insuficient l’ajuda, tot i que pel fet de ser BIC, els propietaris estaven obligats per llei a tenir-la en condicions.

El Grup per l’Estudi de les Fortificacions Balears (GEFB) denuncià la situació i els tècnics del Consell de Mallorca visitaren la torre dia 27 de febrer de 2006, per comprovar-ne l’estat de conservació, que era molt dolent i amenaçava ruïna.

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en la sessió de dia 26 de març de 2007, adoptà concedir al senyor Joan Duran Coll (un dels vuit propietaris de la finca) una subvenció amb un import de 16.619,73 euros per a la consolidació i restauració de la torre de Son Oms (exp. 17), declarada Bé d’Interès Cultural (BIC).

En data de 4 de gener de 2008, ARCA va instar davant l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, perquè es cerqués una solució efectiva a un conflicte que per manca d’interès s’havia anat arraconant i el deteriorament de la torre cada cop era major.

La notícia en el seu dia va tenir ressò mediàtic i va ajudar perquè les administracions competents i els propietaris preguessin una decisió i acordar que es restauri la torre de Son Oms.

Vegeu Última Hora Digital, 3-12-2007 Denuncian "pasividad" en la torre de Son Oms
Vegeu diariodemallorca.es 12-12-2007 Son Oms: entre la deixadesa i la negligència d'Àngel Aparicio Pacual, president del Grup per l'Estudi de les Fortificacions de Balears.