22 de febr. 2008

ARCA, Medalla d'Or de la Comunitat

Texte del comunicat de premsa del Govern de la Comunitat de les Illes Balears.
22-2-2008

Acord del Consell de Govern pel qual es cocedeixen les medalles d'or de la Comunitat de les Illes Balears
La institució de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la més alta distinció que concedeix el Govern, obeeix a la voluntat d’homenatjar els ciutadans il•lustres de les Illes Balears i de reconèixer-los públicament els mèrits en què han excel•lit, com també al desig d’enaltir tots els valors que els han caracteritzat, l’actitud de servei a la nostra terra des dels llocs més diversos, l’estimació que hi han sentit i la contribució, conscient o inconscient, que han fet en el procés de redreçament cultural, social o polític de les nostres illes.

Atès tot això, i d’acord amb el que disposa el Decret 54/1984, de 26 de juliol, de creació de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 15/1989, de 9 de febrer, a proposta del president, el Consell de Govern, en la sessió de dia 22 de febrer de 2008, adopta el següent

ACORD Primer. Concedir la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a:

1. ARCA, Associació per a la Revitalització dels Centres Antics. En reconeixement als seus vint anys d’èxits en matèria de conservació del patrimoni històric, sempre aconseguits des de la convicció que la iniciativa ciutadana és necessària en una societat moderna i democràtica. Per la seva feina a favor de la protecció dels edificis, els monuments i els seus entorns, i pel seu esperit col•laborador i receptiu.


2. Fundació Patronat Obrer de Sant Josep, “Es Patronat Obrer” Fundació. En reconeixement a tot un segle de compromís amb les necessitats dels segments menys afavorits de la nostra societat, des que el 12 de maig de 1907 fou fundat pel jesuïta pollencí Guillem Vives. Per la seva capacitat d’entendre el signe del temps, combatent la pobresa o l’exclusió social, independentment de la forma que adoptin en cada moment.

3. Rafel Nadal Parera Esportista. En reconeixement a la seva condició d’absoluta estrella mundial del tennis, en virtut de la segona posició al rànquing de l’ATP que atresora des de fa tres anys, però també per la seva magnètica personalitat, propera i sensibilitzada amb el valor exemplar de l’esport d’elit. Per la seva extensíssima nòmina de títols conquerits, molt especialment els seus tres Roland Garros consecutius.

4. Robert Graves Escriptor. En reconeixement a la seva intensa i generosa vinculació a les Illes Balears, en concret al poble de Deià, el qual es convertí amb la seva presència en un referent mundial per al món de la cultura. Per l’excel•lència de la seva poesia i la popularitat de les seves narracions, com ara Jo, Claudi, i per haver demostrat sempre un impecable respecte per la nostra cultura.

Segon. Aquest Acord s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears


Cap comentari: