19 d’abr. 2023

CONDEMNAT PER DELICTE CONTRA EL PATRIMONI HISTÒRIC L'AUTOR DE LA PINTADA VANDÀLICA A L'ESTACIÓ DE SÓLLER


ARCA, manifesta la seva satisfacció per la contundent resposta judicial contra les pintades vandàliques, en relació amb la sentència sobre l'autoria de la pintada vandàlica feta l'any 2021 a l'edifici de l'estació del tren de Sóller


LA CONDEMNA

La pena s'eleva a 14 mesos de multa a raó de 4 € diaris amb responsabilitat personal subsidiària de privació de llibertat d'un dia per cada dues quotes impagades. També obliga a indemnitzar a Ferrocarrils de Sóller amb 7.680,74 més l'interès legal i el pagament de les costes.

El president d'ARCA col·laborà amb la causa al judici, on posà de manifest com a entitat ciutadana representativa en matèria de patrimoni cultural, els danys i perjudicis que provoquen sobre la imatge de la ciutat i el seu Patrimoni.


FEINA EXCEL·LENT DE LA POLICIA LOCAL, DE FISCALIA I DE LA JUDICATURA

La policia local de Palma, ha fet una feina excel·lent, que serví per a iniciar el camí que ha permès aquesta resposta penal. També la fiscalia i la judicatura. Enhorabona.


RECORDAM QUE EL CAMÍ DE LA SOLUCIÓ PASSA PER LA NETEJA IMMEDIATA, PER EVITAR L'EFECTE IMITACIÓ

Des d'ARCA volem recordar el camí cap a la solució definitiva, serà més fàcil amb la implicació col·lectiva.

La neteja és la millor font de prevenció. Com sempre hem dit, la iniciativa ha de partir de l'Administració municipal i de les Entitats titulars de béns amb pintades, que han de proposar-se activament tenir netes les façanes avançant així en la dissuasió

.ARCA no s'alegra del càstig, si més no, confiam i valoram l'efecte dissuasiu que pugui tenir d'ara endavant.

Volem consciència cívica dels que embruten, i al mateix temps de les administracions prioritzant l'eliminació.

Encoratjam des d'ARCA a la Policia, Fiscalia, a la Justícia i a les Administracions en general, a continuar en aquesta línia seriosa de feina a favor de la restitució de la dignitat en la imatge de la nostra ciutat i l'erradicació de les pintades vandàliques, recordant una vegada més que la fórmula més eficaç i econòmica per a millorar, és la neteja.

PINTADA FETA, PINTADA ESBORRADA!