10 de maig 2019

ARCA denúncia un rètol il.legal i la desaparició de l'empremta d'un comerç emblemàtic.

Façana anterior.
Fan desaparèixer un rètol emblemàtic del carrer Sant Miquel: el rètol de Simoncelli

ARCA havia demanat la catalogació tant de les lletres adossades a la paret com del relotge

El nou comerç ha omplit la façana d'elements que no compleixen la normativa
Demanam a l'Ajuntament de Palma que ordeni la retirada immediata dels rètols i il.luminació sino compleixen la normativa

El paisatge urbà i la empremta de la història es va esborrant dels nostres carrers davant la passivitat municipal.

ARCA havia demanat per la conservació de les lletres emblemàtiques de la façana i el rellotge i que fossin inclosos a l'ampliació de catàleg municipal.

La nostra petició era perfectament compatible amb que s'establís un nou comerç.  Però la nostra petició no va ser atesa i la sensibilitat dels nous llogaters ha estat nul·la.

Incompliment de la notrmativa de retolació de comerç

Façana actual.
Aquests dies el nou comerç ha omplit la seva façana de rètols publicitaris dels seus productes.Tot el que han instal.lat està fora de normativa.

La normativa de retolació al Centre Històric és molt estricta. El rètol ha de ser d'un màxim de 40 cm d'alt i ha d'estar col·locat dins l'ample de la porta. No pot ser de plàstc ni vinil, i la il.luminació ha de complir uns requisits.

Des d'ARCA exigim el compliment de la normativa i que es retirin tots els rètols de l'establiment i la il·luminació que no s'ajusti a normativa.

També demanam que s'intenti recuperar i ubicar al lloc on eren les lletres de Simoncelli ara retirades i que aportarien en positiu al nostre paisatge urbà mantenint la petjada de la història.