16 d’oct. 2017

ARCA i GEFB demanen una consolidació urgent de la torre de defensa de Son Jaumell (Capdepera).

Fotografia: Rafel Camps.
ARCA i GEFB han volgut tornar a fer constància al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Capdepera amb l'enviament de sengles escrits de l’estat d’abandonament que pateix la talaia de Son Jaumell, situada al municipi de Capdepera, entre Cala Mesquida i Cala Moltó.

Imatge nefasta de l'estat de conservació del Patrimoni Cultural de Mallorca

Aquest és un exemple més, que evidència la manca de conservació del patrimoni històric de Mallorca i que juga en contra de la imatge turística de la nostra illa i en aquest cas del municipi de Capdepera. Cal recordar, que aquesta zona presenta unes vistes des del punt de vista paisatgístic de gran valor, el que provoca que centenars de turistes facin aquesta excursió per gaudir del litoral gavellí.

Malauradament, quan arriben fins a aquest punt, la imatge visual queda empobrida per l’estat de pesima conservació en el qual es troba la talaia de Son Jaumell, que presenta mig cos de la torre enderrocat.

Fotografia: Rafel Camps.
La torre és un BIC, però el Consell de Mallorca l'ha deixada fora del pla de restauració de torres de defensa

També cal recordar, que aquest monument està declarat com a Bé d’Interès Cultural, màxima protecció atorgada a qualsevol bé cultural a Mallorca i on la llei de 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears obliga a conservar i a evitar que desapareixi.

GEFB i ARCA ja fa anys que demanen una intervenció urgent en aquesta torre de defensa

A l'any 1996, el Grup d'Estudis de les Fortificacions Balears (GEFB) va prestar la seva col·laboració a l'Ajuntament de Capdepera, davant l'anunci de la possible restauració d'aquesta torre de defensa. Posteriorment, a l'any 2011 ARCA va denunciar el seu pèssim estat de conservació i fins al moment no s'ha dut a terme cap intervenció, deixant que el bé cultural cada vegada es vagui deteriorant fins que el mal sigui totalment irreversible.

GEFB i ARCA demanen al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Capdepera una solució urgent davant l'estat ruinós de la talaia

Considerem que l'estat de la talaia és ruïnós, proper al col·lapse, i per tant preocupant i de difícil solució. No obstant això, considerem i refermem que s'ha de fer una intervenció de consolidació  urgent per preservar la talaia i alhora el  denominat Skyline. La silueta d'aquesta talaia retallant-se a l'horitzó és, sens dubte, un dels exponents  més representatius i que defineix el sistema d'aguait de les talaies a Mallorca durant els segles XVI-XVIII.
Per aquest motiu, el GEFB i ARCA hem demanat al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Capdepera una solució urgent, per tal d’evitar que la talaia de Son Jaumell (Capdepera) no acabi totalment enderrocada, fruït de l’erosió.