9 d’oct. 2017

ARCA continúa amb el programa Agricultura, paisatge i patrimoni visitant a l'agricultor Francesc Sans i la finca pública de Galatzó (Calvià).

Francesc Sans explicant als assistents a la finca de Can Ros.
ARCA amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears va organitzar el passat dissabte 7 d'octubre la segona visita agrària dins el projecte Agricultura, paisatge i patrimoni.

La idea d’aquest projecte és visitar diferents indrets de producció agrícola-ramadera, perquè els visitants puguin conèixer de primera mà com s’elaboren els productes i com es treballa al camp. Volem donar la visió que el camp de Mallorca encara és viu, on hi ha unes persones que el treballen i gràcies a elles, conservem un paisatge natural que és patrimoni d’aquesta illa i que ha alimentat a tantes generacions durant la nostra història i que encara té la seva importància en l’economia mallorquina.

Antic aljub de la finca de Can Ros.
Dissabte 7 d'octubre visitarem a Francesc Sans (Calvià), qui té vàries finques que es dediquen a l'agricultura ecològica de secà, concretament la producció d'ametlles i oli d'oliva. La visita es dugué a terme a la finca de Can Ros, on la primera referència documental a aquestes cases és de l’any 1809, en què era propietat de Rafel Colomar, «Ros», malnom que indueix a pensar que aquesta propietat fou de la família Colomar. L’any 1880 trobem que era propietat de Joan Salom i Jaume, amo de Santa Ponça. L’heretà Joan Salom Cabrer al segle XX. Actualment és propietat de Francesc Sans i Salom.

A l’esquerra de l’edifici es conserva la tafona, amb un trull, una biga amb la inscripció de 1772, una premsa mecànica i una premsa hidràulica. La data de la biga sembla indicar que la finca ja existia almenys des de la segona meitat del segle XVIII.

Grup d'ARCA davant la façana de la possessió de Galatzó.
La visita es complementà amb una excursió a la finca pública de Galatzó on es pogué resaltar els seus valors històrics, culturals i agrònoms. Aquesta antiga alqueria islàmica, documentada per primer cop a 1283 ha estat propietat de la família Vivot, dels comtes de Santa de Formiguera i dels empresari Ignasi Fuster (finals segle XIX) i Victorio Luzuriada (des de 1943 fins a 2006) i en l'actualitat és propietat de l'Ajuntament de Calvià.

La propera visita d'aquest programa serà el 21 d'octubre i es visitarà la finca de Pedruxella gran (Pollença), antiga possessió que es dedica a la producció d'oliva ecològica i d'una manera tradicional.