20 de set. 2017

ARCA i GEFB demanen celeritat a l'Ajuntament de Palma perquè rehabiliti el castell de Bellver.

Imatge de març de 2017. Fotografia: GEFB.
Cultura va dir que era prioritari i han passat més de dos anys sense actuar

ARCA i el Grup d'Estudis de les Fortificacions de Balears (GEFB) hem dirigit escrits tant a l'Ajuntament de Palma com al Consell de Mallorca demanant conèixer les iniciatives preses per fer realitat la rehabilitació del castell de Bellver.

Tal com es veu en les fotografies adjuntes una part del castell està amb bastides i apuntalada per desperfectes. Queda manifesta la necessitat d'intervenció urgent en el castell de Bellver amb un Projecte de restauració amb totes les garanties i dins el marc d'un Pla director o d'un pla de conservació que el Consell de Mallorca hauria de conèixer i aprovar.

Imatge de setembre de 2017, tot continúa igual.
Fotografia: GEFB.
CARÀCTER DE BIC DEL CASTELL DE BELLVER I TITULARITAT MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.

Com és sabut el castell de Bellver és un BÉ D'INTERÈS CULTURAL declarat i reconegut tant en el PGOU com a mitjançant declaració.

També és conegut que és un Bé del patrimoni públic, de titularitat (cedit) de l'Ajuntament de Palma.

Tant sobre l'Ajuntament de Palma com sobre el Consell de Mallorca recau la responsabilitat, per llei d'actur en la conservació del Patrimoni.


D'acord amb els articles 22, 23, 26, 27 i 28 i concordants de la Lleide Patrimoni Històric de les Illes Balears (LPHIB) s'ha d'aplicar i exigir als titulars dels BIC el deure de conservació d'aquests i és competència del Consell de Mallorca l'exigència d'execució d'obres o realització d'intervencions indispensables per preservar, conservar i mantenir els béns immobles d'interès cultural, com és el cas del castell de Bellver.

Era prioritari la rehabilitació del castell, segons Cultura, i ja han passat dos anys.

Torre de l'homenatge.
Fa més de dos anys que des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntamet de Palma es va informar a ARCA que aquest era el tema prioritari. I ja han passat dos anys. Sabem que al Consell de Mallorca hi ha més d'un milió d'euros asignats a la rehabilitació,... però el castell segueix sense projecte.

ARCA recorda que la inacción política i la lentitud va en contra del Patrimoni

La demora en la rehabilitació va en
contra del Patrimoni i de la imatge de la ciutat.
Cal afegir que a més de la deficient conservació i paulatina degradació, també està dificultada la visita a l'entorn del castell, més penosa encara, tot i que es tracta d'un immoble de gran rellevància cultural, històrica i ciutadana (és un lloc de visita habitual, citat en totes les guies de Palma, de recomanada visita als escolars i centres d'ensenyament, etc).


ARCA demana als seus escrits ser informada de la situació i actuacions immediates.