13 de set. 2017

ARCA demana la implicació individual dels membres del Consell de Mallorca per salvar les cases de Son Oliver.

El Consell de Mallorca ha de donar exemple de conservació del Patrimoni, no pot destruir unes cases que formen part de la nostra història.

ARCA ha fet arribar a cada un dels membres del Consell de Mallorca tant dels partits que governen com de l'oposició, una carta apel.lant a la seva responsabilitat individual per evitar la destrucció de les cases de Son Oliver.

De manera, a criteri d'ARCA incomprensible que el Consell de Mallorca pretèn destruir les cases de Son Oliver, propietat seva, després de no haver dedicat al seu manteniment el més mínim esforç.

Son Oliver, cases del segle XIX estan ubicades al que eren les rodalies de Palma (ara junt l'aparcament del poliesportiu de Sant Ferràn)  i és un exponent del tipus d'arquitectura rural de la zona. Queden pocs vestigis d'aquestes característiques i un dels que l'administració tenia la responsabilitat de conservar, ara es pretèn esbucar.

ARCA havia demanat la seva catalogació rebent, com en el 90 % dels casos, el silenci per resposta.

En qualsevol cas, que un element històric, com aquest no estigui catalogat, no ha de ser excusa per destruir-lo. Més greu és si qui ho esbuca és  l'administració sobre la que recau la responsabilitat de protegir el patrimoni de la illa, el Consell de Mallorca.

ARCA ha dirigit aquesta carta a cada un dels consellers i conselleres per ajudar a obrir els ulls i que cerquin una alternativa de conservació i rehabilitació.
De fet, si ho aconseguim, no tenim cap dubta de que després un edifici com aquest es pot convertir en un emblema per a l'adiministració que l'ha conservat.

A continuaió reproduim uns pràgrafs de la carta enviada als membres del Consell de Mallorca.

.... Com vostès sabran l'Ajuntament de Palma i altres institucions, governi qui governi,  en massa casos no ha fet cas de les peticions de catalogació que els ha adreçat la nostra entitat, ARCA. Si ho demanam amb caràcter d'urgència, quan ja l'edifici corre perill imminent, normalment ens diuen que ho hauríem d'haver demanat abans.

Si ens hi posam amb temps -com en el cas de les Cases de Son Oliver, la catalogació de les quals vàrem demanar fa nou anys, havent repetit la demanda durant aquesta legislatura-, llavors ens diuen que els equips técnics han considerat que no té prou interès patrimonial per figurar al catàleg.

A causa d'aquesta lamentabe actitud tan sols en aquesta legislatura hem vist esbucar la casa de Falla a Génova, Can Baró i diversos xalets de principis del S. XX, a més de,  próximament i molt probablement, el magnífic edifici del passeig de Mallorca, ubicat a continuació de l'edifici de la Policia. Si parlam de les dues passades legislatures, hem de lamentar la destrucció del Quarter de Carrabiners de sa Colònia de Sant Jordi (governant l'esquerra); l'edifici del carrer Aníbal, cantonada amb l'avinguda Argentina (governant l'esquerra primer i el PP després) i Can Bibiloni (també responsabilitat de dreta i esquerra), per citar només els temes que han tengut més trascendéncia mediàtica. La gran majoria s'haguessin pogut salvar si hi hagués hagut voluntat política per fer-ho.


El motiu d'aquesta carta és demanar-li el seu compromís per salvar unes cases del segle XIX (el que queda de elles) i que el Consell Insular de Mallorca ha sentenciat a mort les cases de Son Oliver o Son Cloquell.