4 de des. 2016

Visita als molins d'en Sopa i d'en Fraret (Manacor) dins el programa “Una altra mirada als molins de Mallorca”.

Grup d'ARCA davant el molí d'en Sopa (Manacor).
El passat dissabte 3 de desembre ARCA va coordinar una visita als molins d'en Sopa i d'en Fraret (Manacor), la qual fou dirigida per l'historiador Albert Bouzas.

Aquesta visita es dugué a terme dins el marc d'un projecte anomenat “Una altra mirada als molins de Mallorca”, organitzat per la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i coordinat per ARCA.

El molí d’en Sopa és un dels 40 molins de vent fariners conservats al terme municipal de Manacor. No sabem quan es va construir exactament, però l’any 1685 la família Pastor, de malnom Sopa, ja apareix
Molí d'en Fraret, barri del Crist Rei
(Manacor).
als documents; encara que no consta que fossin moliners fins el segle XIX. A la dècada de 1920, el molí encara estava en funcionament. L’any 1963, el molí fou restaurat utilitzant peces d’altres molins (el capell procedia del molí d’en Collet de Sineu) i s’obrí com a restaurant. El mes de febrer de 2007 un llamp incendià la torre. Amb data de 6 de juliol de 2010, el Consell de Mallorca signà un conveni de col·laboració amb la propietat del molí d’en Sopa per tal de dur-ne a terme la restauració. Els treballs de restauració s’iniciaren el mes de febrer de 2012 i han finalitzat el mes d’octubre de 2013. Aquestes tasques han estat desenvolupades pel personal (picapedrers, fusters i ferrers) de la Unitat del patrimoni historicoindustrial de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.

El molí de vent fariner anomenat d’en Fraret és
Torre del Palau dels Reis de Mallorca.
un molí de torre sencera i base. Se’n desconeix la data de construcció, tot i que segons les referències històriques consultades ja existia l’any 1787. L’any 1867 es va construir el pis sobre la planta baixa, utilitzat com a habitatge del moliner. L’any 1920 a causa d’un llamp l’envelador es cruià. El molí va estar en funcionament fins l’any 1937.  L’Ajuntament de Manacor l’expropià l’any 1969 i actualment és la secció etnològica del Museu d'Història de Manacor. El personal especialitzat del Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca durant els mesos de gener a juliol de 2006 ha dut a terme la restauració arquitectònica de la torre i la construcció del capell i l’antenada d’aquest molí de vent fariner. Volem donar les gràcies a Magdalena Salas, directora del Museu d'Història de Manacor qui molt amablement ens conduí una visita guiada per l'exposició dedicada als antics treballs de camp a Mallorca.

Molí d'en Roca, seu de l'associació Tastavins, barri de
Fartàritx (Manacor).
Posteriorment, realitzarem un recorregut guiat pel centre Manacor, on visitarem els seus principals punt i edificis històrics, com la plaça de la Bassa, el convent de Sant Vicenç Ferrer, el Banc de Crèdit Balear (obra de Francesc Roca i Simó a 1924), la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, la torre del Palau dels Reis de Mallorca i finalment, el recorregut arribà fins al barri de Fartàritx, on hi ha una gran concentració de molins i poguerem visitar l'interior del molí d'en Roca, on l'associació Tastavins el restaurà a finals dels anys'80 i es dedica a la promoció gastronòmica i enològica de l'any 1982.