30 de des. 2016

ARCA demana la retirada de les banderolas que amaguen el Casal Solleric

El Casal Solleric està sempre parcialment cobert per banderolas de publicitat de les exposicions que es fan a dins.

És impossible poder fotografiar correctament un edifici senyorial i públic de primera magnitud al qual hem fet inversions milionàries.

Hi ha fins a un total de cinc màstils que poden portar cada un d'ells dues banderoles, és a dir que de vegades hi ha deu banderolas que taponen la visió del magnífic edifici.

Publicitat cultural que perjudica la imatge patrimonial. Un contrasentit

Així que estam davant un cas d'excesiva publicitat, en aquest cas cultural, a un edifici públic, però que perjudica la imatge cultural i patrimonial de la ciutat, un contrasentit que s'hauria de corregir.

Aquest fet no és nou. Fa molts anys que la visió del Solleric està coberta per nombroses banderoles davant la passivitat dels sucesius responsables municipals. ARCA ho va denunciar també durant la passada legislatura.

La solució és fàcil: retirar els màstils i optar per fer visibles les exposicions d'una manera més discreta.

Pensam que el nombre de persones que visitaran les exposicions no disminuiran, però el plaer de contemplar l'edifici del Solleric i fotografiar-lo serà immens.

És deure dels responsables municipals vetllar i protegir la imatge de la ciutat de Palma. Més encara quan esteim parlant d'un edifici públic. Els hi demanam una actuació ràpida i decidida.

Casal Solleric

Casa senyorial construida a la segona meitat del segle XVIII. Va ser construïda seguint la tradició constructiva mallorquina amb solucions decoratives del barroc italià i francés. L'encarregat de la construccio va ser el mestre d'obres Gaspar Palmer. A la decoració hi va treballar l'italià Soldati.


És un edifici de propietat pública des de 1975 i des de 1985 és un Centre Cultural coordinat per l'Ajuntament de Palma.