19 de des. 2016

Visita als molins d'es Fraret i Can Nofre (Montuïri) dins del programa "Una altra mirada als molins de Mallorca".

Grup d'ARCA davant el molí d'es Fraret.
El passat dissabte 17 de desembre ARCA va coordinar una visita als molins d'es Fraret i Can Nofre (Montuïri), la qual fou dirigida per l'historiador Albert Bouzas.

Aquesta visita es dugué a terme dins el marc d'un projecte anomenat “Una altra mirada als molins de Mallorca”, organitzat per la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i coordinat per ARCA.

Aquesta ha estat la darrera visita d'aquest projecte, on s'han visitat els molins de Can Garra Seca (Llucmajor), Son Gornals (Porreres), d'en Sopa i d'en Fraret (Manacor) i d'es Fraret i Can Nofre (Montuïri).

El molí d’es Fraret és de vent fariner i segons la documentació recopilada per l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca1, aquest va pertànyer a la família Verger, àlies Fraret, almenys a partir de mitjan segle XVIII fins a la meitat del segle XIX. Des d’octubre de 1990 és propietat de l’Ajuntament de Montuïri. Tant el molí com els edificis annexos foren restaurats a través de l’Escola taller de restauració del patrimoni gestionada pel Servei Fodesma del Consell de Mallorca en col·laboració amb l’INEM/FSE i l’Ajuntament de Montuïri. Les obres es dugueren a terme entre gener de 1994 i abril de 1996. A començaments de l’any 1998, el taller de restauració de molins del Consell de Mallorca instal·la el capell i l’antenada a la torre del molí. Actualment, hi ha la seu del museu arqueològic de Son Fornés.

Joan Gomila propietari del molí de Can Nofre.
Del molí de Can Nofre desconeixem la data en que fou construït el molí de can Nofre, tot i que per les característiques arquitectòniques i, sobretot, pel tipus d’antenada que utilitzava, segurament, fou bastit durant el segle XIX2. Tot i així, apareix documentat l’any 1862 a una estadística industrial de la província de Balears, dins el districte judicial de Montuïri, que pertanyia al partit judicial de Manacor, el seu propietari, Josep Gomila, declarava tenir un molí de vent per fer farina amb una producció anual de 300 kg. Segons el treball inèdit d’A. Ramis Puig-Gros, G. Mas Miralles i A. Ordinas Garau, titulat Els molins de vent fariners de Montuïri, les moles d’aquest molí foren baixades de la torre l’any 1904 i posteriorment “la torre va esser retallada per l’amo en Josep Gomila Nofre. El motiu va esser que es pensava que tapava el fumeral i provocava que hi hagués fum a la casa”. El fill de Josep Gomila, Gabriel Gomila, que morí l’any 1999, fou el darrer Nofre propietari del molí i hi va viure tota la seva vida. Aquest molí fou restaurat durant l’any 2001 pel Servei FODESMA del Consell de Mallorca amb la col·laboració del seu actual propietari, Joan Mesquida Pocoví. Entre d’altres actuacions, s’aixecà novament la torre.

Parròquia de Sant Bartomeu (Montuïri).
Posteriorment, realitzarem un recorregut guiat pel centre històric de Montuïri, on visitarem els seus principals punts i edificis històrics, com la Rectòria, la parròquia de Sant Bartomeu, Can Sòcies i recordarem els antics cinemes que hi hagué a la localitat, una de les primeres de Mallorca on començaren a projectar-se pel·lícules a partir de 1907.

1 Vegeu: Associació d’Amics dels Molins de Mallorca. Inventari dels molins fariners de vent. Mallorca : s.n. 1989-1991. A la fitxa corresponent en aquest molí es relacionen els noms dels propietaris des de 1780 fins a 1863.

2 El propietari recentment ens va dir que havien trobat un document de l'any 1647, en el qual s'esmentava el molí