24 de set. 2015

ARCA intervé al Ple de l'Ajuntament de Palma per consensuar sobre la conservació del Monument de sa Feixina

Intervenció de Begoña Gómez en
reprensentació d'ARCA.
ARCA intervé per demanar  als responsables de l’Ajuntament de Palma que obrin un diàleg constructiu per consensuar el futur del Monument de sa Feixina. Ha intervingut en representació d'ARCA, la Sra. Begoña Gómez Bonet. 

L'alçada política d’uns governants també es mesura en la seva capacitat pel diàleg i el consens.

Hi ha molts arguments  a favor de la conservació del monument a la seva ubicació original i és molt important que totes les postures es puguin expressar en un ambient de diàleg constructiu.

Senyores i senyors del govern municipal: No se pot comparar el monument de sa Feixina a una estàtua eqüestre de Franco.

El regidor de Cultura va fer valer com a argument una sentència que obliga a la retirada d’una estàtua eqüestre de Franco. És evident que no és comparable. Una estàtua d’un dictador és un homenatge intolerable. Un monument a unes víctimes moltes d’elles mallorquines, és un element molt distint. La llei de Memòria Històrica obliga a reconèixer a totes les víctimes.

El monument de sa Feixina ja va ser despullat de tots els símbols i  els escrits que podien ferir sensibilitats i ARCA va estar d’acord. La decisió va ser per unanimitat de tots els grups polítics mentre l’ajuntament era dirigit per Aina Calvo del PSIB-PSOE i la regidora de cultura era Nanda Ramón, del PSM integrat dins el BLOC llavors i dins Mes en l'actualitat. Tan malament creuen que ho varen fer les polítiques que els precediren? Perquè nosaltres no ho creim.

Avui el Monument de sa Feixina és un element educatiu enmig de la ciutat. Ens ajuda a no oblidar i clamar  contra les guerres i les dictadures.

El monument de sa Feixina té un valor Patrimonial molt clar.

El  monument va ser creat per l’arquitecte Francesc Roca Simó que evolucionà del modernisme al racionalisme, estil aquest darrer al qual es pot adscriure el monument a les víctimes del Baleares. N’hi ha de molts semblants a Pensilvania, on trobam  el monument a la batalla de  Gettysburg, un monument gairebé bessó al de la Faixina. I a Rosario (Argentina) el Monument Nacional a la Bandera.

Aquest arquitecte mallorquí projectà edificis tan importants per a la nostra ciutat com són  l’edifici modernista de Can Segura de les Avingudes, Can Casasayas de la Plaça del Mercat i  el Col·legi de Notaris de Balears.

Hem sentit argumentar en contra del monument, que com que no està catalogat, no té valor patrimonial. Senyores, i senyors, si tot allò  que té valor patrimonial estàs catalogat, ARCA podria plegar! Saben vostès que Can Bibiloni no estava catalogat?, saben que ARCA es va quedar tota sola a la comissió de Centre Històric i que no vàrem aconseguir tan sols un informe de la Universitat que ho defensàs?.

Sabem no obstant que defensen els valors patrimonials del monument de sa Feixina el cronista de la Ciutat, Bartomeu Bestard, el professor que va ser director del Museu de l'Educació, Jaume Serra, l’historiador que ha escrit sobre la Guerra Civil a Mallorca Critòfol Miquel Sbert i arquitectes actuals tan prestigiosos com Pere Nicolau i Toni Sbert, per citar tan sols a uns pocs.

ARCA demana als tres partits que integren l’equip de govern que obrin un procés de diàleg.

Per a la nostra entitat resulta incomprensible que estigui el desmuntatge del Monument de sa Feixina als acords de govern municipal. Aquest tema no havia format part del debat públic de la campanya electoral, ni constava als programes de mà que els partits varen repartir al carrer, ni tan sols hem estat capaços de trobar-ho com a punt concret dins els programes electorals per Palma ni de PSOE, ni de MES ni de Som Palma. Creim que aquest fet els ha de fer reflexionar.

Conservar la memòria és molt important per no caure a les mateixes errades i a les mateixes injustícies

Des d’ARCA convidam a treballar per conservar la memòria i restituir la dignitat a unes víctimes mai prou reconegudes, les víctimes que lluitaren per la democràcia i contra la dictadura. Creem un nou monument a un lloc cèntric, recuperem els refugis de la guerra Civil (un infant que entri a visitar-ho, sortirà pacifista) i recuperem llocs tan importants com el Fortí de Illetes.

No podem perdre el temps, el doblers i l’empremta del passat destruint patrimoni, hem de mirar el futur, aprendre, ensenyar i educar.

Repetim el que hem dit al principi: L’alçada d’un polític també es mesura en la seva capacitat per dialogar i consensuar. I ara afegim, i per rectificar. Demanam als nostres polítics intel·ligència i seny.