9 de set. 2015

ARCA ha sol·licitat la retirada de les tanques publicitàries ubicades davant l’edifici modernista Hotel Príncip Alfons.

Les tanques fa anys que estan instal·lades i impedeixen totalment la visió de l’edifici

ARCA s'ha dirigit per escrit al Batle de Palma per sol·licitar la retirada d'unes tanques publicitàries que estan ubicades al carrer de Joan Miró número 243 just davant un edifici modernista, el conegut com Hotel Príncip Alfons.

Les esmentades tanques impedeixen que l’edifici pugui ser observat des del carrer de Joan Miró i per tant fan mal bé el paisatge de la zona. L’impacte visual és molt negatiu, i demanam la seva retirada per donar valor a la ruta modernista de la que gaudeix la nostra ciutat.

Obra de Gaspar Bennàzar

L’esmentat edifici presenta una gran categoria artística i forma part del recorregut pel modernisme de la ciutat de Palma. És obra de l’arquitecte i fill il·lustre de la ciutat de Palma, Gaspar Bennàzar Moner.
Característiques de l’edifici
L’antic Hotel Príncip Alfons, és un projecte de Bennàzar de l’any 1906. Encara que en l’actualitat l’edifici que observam no es correspon amb el projecte original perquè va ser adaptat a usos comercials, mantè l’excel·lència dels elements modernistes inspirats en el repertori historicista. Hi abunden els elements mudèjars, la decoració amb ceràmiques amurades i rajoles vidrades.
Els interiors varen ser tractats amb la mateixa riquesa ornamental que els exteriors, inspirats en recursos estilístics mudèjars.
La façana està treballada amb pedra calcària i totxo vidrat, la qual cosa recorda alguns dels primers projectes d’Antoni Gaudí. Tant en la composició de la façana com en la decoració interior, usa elements ornamentals d’inspiració mudèjar o arabitzants i alguns motius vegetals.
La fitxa de catàleg recomana eliminar les tanques publicitàries
La fitxa del catàleg municipal (clau:15/05) diu textualment el següent als referir-se als espais comuns:“Cal eliminar totes les tanques de publicitat i considerar la conveniència de l'enderrocament de la paret de separació del carrer”.

Confiam en la resposta positiva des del consistori palmesà i que finalment retirin les tanques publicitàries que afecte a la visual d'aquest bell edifici.