13 d’abr. 2015

La situació de les torres de defensa a Calvià: incompliment i irresponsabilitat de les administracions competents en aquesta matèria

Torre de Cala Figuera. Fotografia: Benet Bohigas.
ARCA i el GEFB (Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears) ja han denunciat prou vegades la mala situació amb la qual es troben les torres de defensa del municipi de Calvià. Ara que s’esgota una nova legislatura i és moment per recordar, que el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Calvià ha tornat a perdre una nova oportunitat per tal de dignificar la imatge del patrimoni històric que haurien de gestionar amb cura i responsabilitat.

Les torres defensa de Calvià són un total de 6, la gran majoria d’elles foren construides entre finals del segle XVI i principis del XVII. Per la seva importància històrica i cultural es troben catalogades i declarades com a Bé d’Interès Cultural (BIC) des de l’any 1993.

El Consell de Mallorca no protegeix el patrimoni cultural illenc. NI que sigui BIC com és el cas de la Torrre de Cala Figuera

Els exemples més preocupants, en quant al seu grau de conservació són les de Cala Figuera i ses Illetes. El GEFB i ARCA venen denunciant el cas de Cala Figuera des de l'any 1997 davant el Consell de Mallorca, ja quan aparegueren els primers esbaldrecs. De llavors ençà s'ha lluitat per la recuperació d'aquesta torre sense que res s'hagi fet per evitar-ne la degradació, arribant al punt d'esfondrar-se. El vicepresident de Cultura Joan Rotger, el juliol de 2013 es va comprometre a realitzar una restauració imminent, cosa que evidentment s'ha incomplert.

L’exposició d’aquestes torres de defensa vora la mar, afecte considerablement a l’erosió de la seva estructura i sinó s’actua urgentement, ens haurem de lamentar de la pèrdua d’aquests elements culturals, convertits en un munt d’enderrocs. ARCA i el GEFB demanen un cop més al Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Calvià, que asumeixin la restauració de les torres de defensa de ses Illetes i Cala Figuera com a un assumpte prioritari i d’urgència durant la propera legislatura.


Torre de Cala Figuera.
Fotografia: Benet Bohigas.
Una altra qüestió important és en relació a l’incompliment de la llei de patrimoni històric de les Illes Balears12/1998. L’article 34 d’aquesta llei parla de l’accés als béns d’interès cultural i diu el següent: La visita pública dels béns, almenys quatre dies al mes i en dies i hores prèviament assenyalats. Aquesta prescripció de la llei s’incompleix d’una forma taxant a les torres defensa de sa Porrasa o Torrenova, Portals Vells i es Castellot de Santa Ponça. Al primer cas, una barrera impedeix l’accés de cap de les maneres i l'altres dos cas, es troben a l’interior d'un complexos residencials privats, que també dificulten l’accés. ARCA i el GEFB demanen al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Calvià que faci complir la llei i permeti als ciutadans, que almanco quatre dies al mes puguin accedir a visitar aquestes torres de defensa.