8 d’abr. 2015

ARCA proposa mesures per enriquir es Carnatge i protegir usuaris

ARCA sempre ha alabat la creació del passeig des Carnatge amb una intervenció mínima i respectuosa amb l’entorn. Ara ha arribat el moment de millorar-lo.

Per tot això plantetjam les següents propostes que feim arribar a l’opinió pública:
  1. Guanyar les cases des Carnatge per a la titularitat pública, rehabilitar-les i donar-li un ús .Expropiació del solar amb les cases des Carnatge per incorporar-les al domini públic. Aquesta humil edificació conserva una part ben interessant de la història recent. Es podria negociar l'expropiació per un import simbòlic o la cessió per part de la Caixa d’Estalvis, “Sa Nostra”, actual propietària, de la mateixa manera que l’any 1979-80 va donar l'edifici de l’antiga estació del tren des Coll d’en Rabassa a l'Ajuntament de Palma per dedicar-lo a parvulari o centre cultural.
  2. A les entrades al passeig des Carnatge hi hauria d’haver informació dels valors del Carnatge, dels elements importants que hi ha i recomanacions als visitants, de la prohibició d’entrada de vehicles a motor i la obligació de respectar els valors naturals. 
  3. S’haurien d’adoptar mesures per garantir la seguretat dels vianants i ciclistes pacífics del passeig, ja que hi ha ciclistes i patinadors que posen en perill als altres usuaris. Una de les primeres mesures hauria de ser establir un límit de velocitat a les bicicletes i patins.
  4. Incorporar els 13.300 m2 del terreny de devora Cala Pudent cedit el 2003 per GESA a l’espai des Carnatge i retirar les tanques. Aquesta cessió, pensam que es va fer efectiva, però no s’ha donat cap passa per incorporar-la.
  5. Eliminar la lliure circulació de cans. L’experiència del projecte pilot de lliure circulació de cans, segons un informe del departament municipal de Parcs i Jardins, ha suposat una involució en el pla de recuperació mediambiental aprovat el 2004, en haver desaparegut l’espècie botànica pròpia dels sistemes dunars Otanthus maritimus, de la qual es Carnatge era l’únic punt del litoral oriental de la badia de Palma on es trobava. En un sol dia es comptabilitzaren 400 defecacions canines i l’entrada de cans a les zones protegides.
  6. Preservar tot l’espai lliure d’activitats comercials, llevat de la utilitat que es pugui incorporar a les cases des Carnatge per a la seva conservació.
  7. Conservar els màxims elements del quarter, seria interessant deixar els vestigis que romanin de la seva existència, entre els quals sense dubte el coll de la cisterna de davant l’entrada i la cotxera del fonolocalitzador.
  8. S’hauria de conservar i protegir el pinar que envolta el quarter i s’estèn cap a ponent, és el que queda del frondós pinar que antigament hi havia entre el Coll i Can Pastilla.

Aquestes propostes també les farem arribar a les distintes candidatures municipals per afegir al llistat del qual ja hem lliurat a algunes formacions.