23 d’abr. 2015

ARCA denúncia que una nova construcció as Camp de Mar no respecta l'entorn de protecció d'un molí catalogat

Nova construcció que no respecta l'entorn de protecció del
Molí de vent d'extracció d'aigua catalogat.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb especial preocupació unes obres que s'estan realitzant al camí des Salinar (es Camp de Mar, Andratx) que afecten a l'entorn de protecció del Molí de vent d'extracció d'aigua, element catalogat per l'Ajuntament d'Andratx (EE246).

Aquestes obres s'estan duent a terme sobre l'antiga era derruïda, que ARCA demanar protegir i el Consell de Mallorca ho desestimà.

Al solar on hi havia una antiga era, element etnològic que ARCA va demanar que es preservas el passat 2014 i que el Consell de Mallorca desestimà, perquè segons el seu criteri careixia de valor. Actualment, hem pogut detectar que s'ha començat a construir un bloc de pisos de considerables dimensions que no respecten l'entorn de protecció de l'únic element catalogat que resta en aquesta zona que ha estat bastant castigada pel creixement urbanístic.
En vermell s'observa l'àrea de l'entorn de
protecció d'aquest bé catalogat

La nova construcció no respecta l'entorn de protecció que marca la fitxa de catàleg

Pel que podem veure a la imatge que ens acompanya i a la planimetria que adjuntem, en cap cas es respecta la distància de la nova construcció amb l'element catalogat i com es pot comprovar aquest entorn ha sofert alteracions molt greus, que disten molt de la seva forma anterior.

ARCA demana a les administracions la paralització d'aquest projecte

ARCA s'ha adreçat al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament d'Andratx per demanar-lis, que entenent que no es respecten les prescripcions de la fitxa de catàleg EE246, que aquesta obra sigui paralitzada i que la part construïda a l'entorn de protecció del Molí de vent d'extracció d'aigua sigui derruïda mitjançant els mecanismes que disposa l'administració en matèria competent.