9 d’abr. 2015

ARCA demana contundència administrativa davant l'esbucament de les cases de ses Artigues (Alaró).

ARCA com a entitat que vetlla per la protecció del patrimoni històric i cultural de Mallorca s'uneix a les denúncies presentades pel GOB Mallorca i rebutja contundentment l'esbucament d'una part del conjunt de cases ubicades a la Font de Ses Artigues (Alaró).

Aquest indret, ubicat a la zona nord de la localitat d'Alaró, està calificat com ANEI i sospitem que el propietari ha dut a terme aquesta actuació sense el corresponent permís municipal.

Els enderrocs a mà esquerra, evidencien la recent destrucció.
ARCA s'adreçat al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament d'Alaró per demanar, que un cop analitzada la informació de la qual disposen, que si aquesta actuació s'ha dut a terme sense el corresponent control o permís municipal, s'apliquin les corresponents sancions a la persona que ha realitzat tal destrossa del patrimoni cultural.


ARCA demana també ser part interessada en aquest expedient i ser informada de qualsevol resolució que s'adopti al respecte.