14 d’abr. 2015

ARCA al·lega contra la descatalogació de 5 immobles de valor històric i cultural al port de Pollença

ARCA ha al·legat en contra de l'eliminació del Catàleg de Patrimoni Històric de Pollença que sofriran els següents edificis: Can Qués, Can Morató, Can Mena, Ca l'Adroguer i Can Tugores.

La MODIFICACIÓ projectada, pretèn eliminar la protecció patrimonial mitjançant el Catàleg Municipal de Patrimoni Històric de Pollença a un grup d'edificis o immobles que conformen un conjunt d'alt valor etnològic i històric pel nucli del Port de Pollença. ARCA no pot aceptar aquesta greu “rebaixa” o “eliminació” de la protecció patrimonial del patrimoni cultural pollencí que configura també la historia de Mallorca.

ARCA ja va al·legar en contra la descatalogació de Can Franc

El 26 d'octubre de 2011 ARCA va al·legar davant l'Ajuntament de Pollença perquè no descatalogués Can Franc i aquest féu cas omís a les nostres peticions.

Les circumstàncies no són les mateixes a les de Can Franc

ARCA vol recordar a l'Ajuntament de Pollença que en el cas de Can Franc, hi havia un permís d'obres concedit, tot i que caducat, però en el cas dels cinc immobles que hem detallat a la part superior no estan afectats per aquesta circumstància. Tampoc hi hagut cap al·legació al respecte, on s'argumentin o es demanin indemnitzacións a l'Ajuntament de Pollença per la pérdua d'aprofitament urbanístic als solars d'aquestes cases. Aleshores la Modificació projectada respon no sabem bé a quins interessos o a quines argumentacions tècniques (informes pericials o històrics que facin variar el parer sobre la protecció de la zona) ja que aquests -ni interessos ni informes tècnics- s'han aportat a l'expedient.

La modificació que es vol dur a terme és perversa i va en contra de la protecció del patrimoni cultural

ARCA (i ningú que examini l'expedient) no s'explica la postura de l'Ajuntament de Pollença, que es basa en unes possibles o futuribles indemnitzacions qui ningú ha sostingut ni reclamat al consistori. Per tant, aquestes suposades indemnitzacions són infundades i inexistents.


També observem una perversió en aquest plantejament, perquè projecten una norma que va en contra de la conservació i preservació, per tal que els propietaris puguin tenir un aprofitament urbanístic a les seves propietats. Aquest fet va contra el Pla Territorial de Mallorca, que en cada revisió de catàleg exigeix la incorporació d'elements d'arquitectura urbana amb un interès històric, artístic i cultural.

ARCA demana la retirada d'aquesta proposta de modificació perquè la considera il·legal

ARCA demana a l'Ajuntament de Pollença que la Proposta de modificació de catàleg en el sentit de descatalogar els immobles enumerats se suprimeixi per il·legal i contrària a la normativa de la conservació del Patrimoni Cultural del municipi de Pollença. Altrament, s'ha d'incloure Can Franc en el Catàleg municipal.


ARCA demana que Can Qués, Can Morató, Can Mena, Ca l'Adroguer i Can Tugores continuin essent IMMOBLES PROTEGITS (amb el seu entorn adequat) perquè representen un model arquitectònic d'un període històric concret, que defineixen la personalitat i els inicis turístics del Port de Pollença. Aquests exemples arquitectònics són únics i irrepetibles, llavors la seva conservació amb un grau adient farà que aquest indret turístic no perdi personalitat i conservi un caràcter diferent al d'altres zones turístiques de Mallorca, que amb el pas del temps i la codicia urbanística han fet perdre tota identitat, caràcter i personalitat del que en un dia arribarem a ser.