5 de març 2015

ARCA demana la conservació d'una galèria subterrània a unes obres de plaça Espanya

Obres del carrer Caputxins, 13
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca ha pogut tenir coneixement d'unes restes subterrànies existents a l'edifici situat al carrer dels Caputxins, 13 cantonada amb la plaça d'Espanya, 10 (Palma), el qual en aquests moments està en fase d'obres, per a la construcció d'una superfície comercial.

Segons les informacions que precisem, hi hauria una galèria subterrània d'uns 15 metres de llargària, que probablement es fes servir com a refugi.

Si es confirma aquesta hipòtesi, caldria dur a terme les pases adients, perquè aquesta resta sigui conservada i visualitzada.

ARCA i l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears han alertat de l'existència d'aquesta galèria subterrània i han remès sengles escrits al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma on demanen el següent:
Galèria subterrània.

1. Una visita tècnica a les obres de l'edifici situat al carrer dels Caputxins, 13 (Palma) per testimoniar, estudiar i documentar les restes subterrànies existents.

2. Que si aquestes restes subterrànies corresponen a un refugi o altre tipus d'ús, que aquest sigui conservat i pugui ser visible dins el projecte d'obra..