25 de març 2015

El Consell de Mallorca reconeix valors patrimonials a Can Bibiloni i insta a l’Ajuntament de Palma a estudiar catalogar-lo

Plànol de la façana del carrer Aragó, projecte de Gaspar Bennazar
ARCA exigeix als responsables d’urbanisme que cataloguin i salvin per sempre Can Bibiloni

Tot i que els responsables de Patrimoni del Consell de Mallorca no han volgut atorgar a Can Bibiloni un nivell de protecció major, sí que consideren que l’edifici industrial de Palma, mereix que s'estudïi ser inclòs al catàleg de Palma, tal i com la nostra entitat ve defensant des de fa ja set anys.

ARCA exigeix al responsable d’urbanisme de l’Ajuntament que doni totes les passes necessàries per incloure Can Bibiloni dins el catàleg municipal.

Tramitació impròpia, confusa i poc fidel amb el Patrimoni

Dins aquesta legislatura i una vegada que ja s’havia redactat la modificació puntual del PGOU per conservar les façanes de Can Bibiloni, aquesta va quedar sense dur-se a ple i per tant sense aprovació. Abans i per dues vegades la Comisió de Centre Històric havia ordenat la protecció de Can Bibiloni. Per què aquella modificació no va anar a ple? No ho sabem.

Més estrany és que, sense que l’edifici hagués patit cap modificació des de feia anys, aquest tema es tornàs a dur a la Comissió de Centre Històric i aquesta darrera vegada, incomprensiblement, ARCA es va quedar tota sola en la defensa d’aquest immoble singular de l’arquitecte Gaspar Bennazar.

Si és veritat que el regidor voldria conserva Can Bibiloni, ara té l'oportunitat

El regidor d’urbanisme, en manifestacions durant les reunions mantingudes al respecte, va parlar de la seva voluntat de conservació.

Ara, té l'oportunitat de fer-la efectiva. El Consell de Mallorca, que és la institució superior encarregada de vetllar pel Patrimoni li ha dit que estudiï la seva catalogació. Que actuï de manera immediata és el que li demanam des d’ARCA.

Conservar íntegre aquest patrimoni industrial

Des d’ARCA consideram que s’hauria de conservar tot el que resta de l’immoble i no tan sols les façanes.


El que queda de l’immoble Can Bibiloni és la part principal. Els hangars de la fàbrica varen ser destruïts durant la guerra civil i més tard acabats d’esbucar per la pressió urbanística a la zona. El que queda és l’habitatge superior i les façanes principal i lateral: Un immoble industrial que és el que hem conegut joves i grans de les generacions actuals.