13 de març 2015

ARCA ha mantingut una reunió amb responsables de l’Autoritat Portuària de Balears per traslladar-li la seva preocupació sobre el futur dels fars

Far de Capdepera. Foto: Benet Bohigas.
Hem demanat garantia de preservació tant dels fars com del seu entorn privilegiat

A la reunió han participat per part de Port de Balears, Juan Carlos Plaza, Director junt amb dos tècnics de l’entitat Juan M. Sitjar i Ignacio Arroyo; per part d’ARCA han intervingut Pere Ollers, president i Àngels Fermoselle, vicepresidenta.

Que imperin criteris de conservació per sobre dels de rendibilitat. Proposta de directrius d'intervenció cap a la conservació

ARCA, com ea ntitat defensora del Patrimoni de Mallorca i per extensió de les Balears, està preocupada per les notícies aparegudes respecte a l’interès des de l’Autoritat Portuària de Balears de permetre la instal·lació de negocis vinculats al turisme i a la restauració als nostres fars. Volem que imperin criteris de conservació i protecció per sobre dels de rendibilitat.

Peticions des d’ARCA: Condicions bàsiques per a la conservació d’un Patrimoni únic, els fars, com a béns públics de valor patrimonial incalculable.

1. Els fars tenen un valor patrimonial intrínsec que obliga a la seva preservació ens mans públiques.

2. La protecció s’ha d’estendre a tot el seu entorn, ja que es troben a llocs paisatgísticament excepcionals.

3. Els usos han de ser prioritàriament culturals i vinculats a l’interès i accés general.

4. No s’han de modificar ni amb obertures distintes de les existents a façanes ni amb alteracions interiors.

5. No s’ha de permetre la instal·lació d’elements exteriors: terrasses, mobiliari, aparcaments, etc. que alterin el conjunt emblemàtic de les ubicacions dels fars. També evitar cartells i senyalitzacions que desvirtuïn el conjunt.

6. Tot això obliga a una catalogació individual i a unes directrius generals restrictives que permetin usos amb la finalitat primordial de la conservació.

Ha estat un primer contacte en certa manera tranquil·litzador

La reunió ha estat fluida i clarificadora, tot i que és necessari entrar en més detalls i garanties de conservació.

Far de Formentor. Foto: Benet Bohigas.
Els responsables de Ports, durant la reunió han assegurat que el seu criteri coincideix amb els nostres plantetjaments i que la conservació i l’accés de la ciutadania a aquest patrimoni únic també és el seu desig.


ARCA s’ha compromès a fer arribar per escrit les propostes i continuar amb els contactes per garantir la preservació dels fars i el seu entorn.