17 de març 2015

ARCA torna a denunciar el mal ús que reben els forns de calç situats al camí de Cala Egos (Port d'Andratx)

Esbaldagrament del paredat exterior. Foto: Michel's.
 ARCA ha denunciat en reiterades ocasions el mal estat de conservació en el qual es troben els forns de calç que hi ha al voltant del camí de Cala Egos (Port d'Andratx).

En aquests cas es tracta dels forns de calç de s'Almudaina, els quals han sofert l'incivisme més pur i dur cap al patrimoni cultural, que no és un altre que l'abocament de fems en un dels casos i en l'altre cas estan patint l'esbaldagrament en el paredat exterior del mur de pedra, sense que es possi una solució urgent al cas.

També, tenim informacions que furgonetes i turismes que circulen per aquest camí, estacionen al costat dels forns de calç amb el perill i deteriorament que suposa pel paisatge i el patrimoni cultural.

ARCA veu amb preocupació la vulnerabilitat d'aquest espai

Vehicles que estacionen devora els forns de calç. Foto: Michel's.
ARCA veu amb preocupació la vulnerabilitat que pateix aquest espai, l'escàs control que hi ha i l'incivisme que no respecta el mediambient i el patrimoni cultural, d'una àrea que presenta una interessant concentració de patrimoni etnològic.

A l'any 2011, ja denunciarem que diferents marges s'havien danyant en el transcurs d'unes obres i l'abocament de fems a un forn de calç.

I a l'any 2014, tornarem a denunciar aquest cas per la pràctica d'esports motoritzats i la brutor dels forns de calç.

ARCA torna a demanar més control d'aquesta zona
Fems abocat a un dels forns de calç. Foto: Michel's.

ARCA torna a demanar a l'Ajuntament d'Andratx que vigili, controli i reguli aquest espai d'alt valor mediambiental i patrimonial perquè no es duguin pràctiques inciviques i irresponsables que afectin al conjunt del patrimoni etnològic que es concentra en aquesta zona.