27 de març 2015

ARCA demana la retirada d'un cartell publicitari al centre històric de Palma i d’altres similars

Carrer de l'Estudi General, 2.
Publicitat agressiva en tamany i impacte visual

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació l’excessiva publicitat agressiva que s'està establint a alguns carrers del centre històric de Palma.

El cas que denunciem aquesta vegada és la col·locació d'un cartell publicitari d'unes proporcions considerables i d'uns colors cridaners a un recó del carrer de l'Estudi General, 2 (Palma) cantonada amb el carrer del Palau Reial.

En aquests moments, ens situem al començament de la temporada turística i degut al creixement quantitatiu del nombre de turistes que arriben a la nostra ciutat i que circulen pel centre històric, hi ha la temptació d'alguns comerciants d'atreure clients als seus establiments mitjançant estratègies poc respectuoses amb el Patrimoni.
El centre històric de Palma té uns valors històrics i culturals que el fan atractiu i per aquest motiu ens visiten milers turistes cada any, però casos com el que denunciem enpitjoren la nostra imatge com a referent cultural.

Activitat comercial positiva per la ciutat però ha de ser respectuosa amb el Patrimoni

Altres exemples que denunciam: carrer Colom i davant el Consell de Mallorca

Carrer Colom
ARCA vol reconèixer l'activitat de molts comerciants del centre històric de Palma, pel seu dinasmisme social i econòmic per a la ciutat, però hi ha unes pautes estètiques i urbanístiques que han de complir, per tal de no perjudicar al conjunt de la ciutat.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma per escrit perquè actuï urgentment a més del cas esmentat en primer lloc, hi ha altres dos, un al carrer Colom, on és tot un edifici utilitzat com a suport publicitari i just al davant de la seu del Consell de Mallorca, al carrer del Palau Reial, on les dimensions dels cartells anunciants són impactants.

Cap dels tres casos, al nostre criteri, s’ajusten a la normativa del Centre Històric i per tant demanam a l’ajuntament que ordeni la retirada

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Palma que faci complir la normativa i obligui a retirar aquest cartell publicitari situat al carrer de l'Estudi General, 2 cantonada amb el carrer del Palau Reial.

Turisme i Patrimoni. ARCA demana un esforç també de les altres administracions

ARCA també demana a les autoritats competents que s'ha de fer compatible el turisme
Carrer del Palau Reial, davant la seu del Consell de Mallorca.
massiu amb l'interès de conservació del patrimoni cultural i el respecte cap a la ciutadania que habita al centre històric, que no ens obliden que és la que dóna un sentit social i cultural d'aquesta zona.


L'administració a de fer complir la normativa per igual a tothom i regular els excessos, per tal que la ciutat de Palma no acabi morint d'èxit, com ja ha passat a altres ciutats. El turisme ha de contribuir en l'economia de les petites i mitjanes empreses, però també s'ha de destinar a la conservació del Patrimoni Cultural de la nostra ciutat, que és el que realment venen a veure els milers de turistes que ens visiten cada any.