18 d’oct. 2013

ARCA s’oposa amb contundència a l’ampliació plantetjada pel Club Marítim del Molinar

Club Marítim del Molinar de Llevant, en l'actualitat
És una ampliació descomunal que no està pensada a l’escala del Molinar i suposaria la pèrdua de la identitat de l’indret

Es tractaria d’un port totalment nou, que multiplicaria per sis les dimensions de l’actual i seria generador de problemes greus

El Club Marítim del Molinar és el més antic de Mallorca i va ser fundat l’any 1917. Aquest valor històric i la seva integració al paisatge i al barri són els seus actius principals.

Cal recordar que aquest club nàutic ja va ser a punt de ser ampliat fa una sèrie d’anys, però gràcies a l’oposició de les persones veïnades, d’una plataforma de socis i entitats com ARCA i el GOB s’evità el que hagués estat una desfiguració del paisatge litoral del Molinar i de la pròpia badia de Palma. Ara tornam a estar en la mateixa tessitura amb l’agravant de que no s’ha aprés res en tot aquest temps.

El projecte s’endinsa cap a la mar alterant la façana.
Suposaria la desaparició de la bocana natural, el Caló d’en Rigo 

El projecte és inadmissible a nivell paisatgístic i urbanístic. La petita entrada de mar, anomenada el Caló d’en Rigo, quedaria coberta per una plataforma de formigó. El projecte pretèn endinsar-se 290 metres cap a la mar, per tant provocarà una alteració paisatgística de la façana marítima del Molinar, una de les més valorades a tota la Badia de PalmaNo es pot oblidar que tant el  Club Nàutic del Portixol com el del Molinar aprofitaren las cales naturals, motiu pels quals no sobresurt amb excés de la costa.

Projecte descomunal
Conservar la personalitat del Molinar
Aquesta ampliació del port, no va en consonància al que és i ha estat la barriada del Molinar. El Molinar ha sabut conservar la tipologia de barriada marinera, un actiu per a la Ciutat i la gent que la visita.

Per tant un altre inconvenient greu, serien les conseqüències que duria l’ampliació desmesurada del port per a la vida diària de les persones que habiten i passejen pel Molinar. Els carrers estrets i tranquils d’aquesta barriada, es veurien afectats pel trànsit rodat de camions i trailers, el qual suposaria un perjudici per a  la qualitat de vida i  la imatge de la barriada.

L’edifici actual és un bé patrimonial testimoni d’una època
Actual seu del Club Marítim Molinar
Per últim, ARCA s’oposa frontalment a la destrucció de l’actual edifici que funciona com a seu social del Club Marítim del Molinar de Llevant. Estem parlant d’un edifici de postguerra, que presenta un interès des del punt de vista patrimonial, perquè marca una època concreta i determinada i representa un dels símbols d’aquesta barriada. La idea es destruir aquest edifici, per construir tres edificacions modernes de vidre que rompen amb l’arquitectura tradicional de la barriada i que al mateix temps són totalment desproporcionades.
Proposta de nous edificis

No proposen una millora i remodelació, proposen un nou port enorme
Observació final: a la vista de les fotografies i de l’anàlisi dels documents resulta gairebé insultant per a la intel·ligència que es qualifiqui aquest projecte, com titulen els promotors de “Remodelación y mejora de las instal·lacions del Club Marítim El Molinar”

Sí a les millores i a solucionar el problemes de dragat dels depòsits de materials, no a la destrucció del Molinar

ARCA és sensible i coneix els problemes econòmics que pateix aquest històric Club Marítim, on cada any es veuen obligats a dragar la bocana del Caló d’en Rigo, que s’omple de sediments, com fang i algues. Quan es va plantejar l’anterior ampliació, alguns tècnics donaren idees i solucions a aquest problema, però no s’arribaren a aplicar. Llavors, ARCA pensa que la solució, no és la construcció d’un port descomunal per a la zona, que sustitueixi l’actual, sinó una solució adaptada a la barriada i al seu paisatge litoral.