24 d’oct. 2013

ARCA celebra la preservació dels valors del claustre del Palau rei Sanç a la Cartoixa de Valldemossa

ARCA celebra la decisió de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de no autoritzar el projecte de demolició i nova construcció d’una caseta al Palau del rei Sanç de la Cartoixa de Valldemossa per a dur a terme un “take away”.

ARCA va alertar el passat mes de juliol de la intenció que tenien els propietaris d’obrir una cafeteria “take away” en aquest claustre renaixentista que forma part del conjunt històric de la Cartoixa.

ARCA va al·legar davant el Consell de Mallorca pels valors culturals essencials del BIC del Palau del Rei Sanç i perquè aquests han de prevaler davant qualsevol intervenció artística, arquitectònica o d’ús.

El Projece vulnerava els valors essencials del BIC i infringia l’article 41 de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears i atacant, en definitiva, les característiques de protecció de l’immoble.

Si s’hagués permés la demolició i  reconstrucció proposades no tendrien cap altra finalitat que perllongar l’existència d’una part afegida il·legalment que, a més a més, hagués fet més difícil la percepció del claustre des de la façana.

La majoria dels membres de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca votaren en contra dues vegades, la primera per suspendre la tramitació de l’expedient i la segona per denegar el projecte de demolició.

La conclusió final és més que evident i diu el següent: “El projecte de demolició no té per objecte la millor interpretació històrica del pati d’entrada al Palau del rei Sanç des de la plaça de la Cartoixa, ni recuperar els valors de l’estat original de l’indret”.

Important i positiva l’actitud de l’Ajuntament de Valldemosa

ARCA celebra també, que l’Ajuntament de Valldemossa es personés en contra d’aquest projecte, important recolzament i que no fa més que evidenciar que aquest projecte no aportaria res al conjunt de Cartoixa, sino més bé tot el contrari, vulgaritzaria un espai històric de primer ordre

Cap comentari: