1 d’oct. 2013

ARCA presenta al•legacions al PRI de la Platja de Palma


Valoram positivament la inclusió, a petició d’ARCA, com elements protegits en Conjunt Etnològic de Can Escanyat i les Pedreres extretes a mà de s’Arenal
Però encara hi ha moltes coses a millorar
Aspectes positius
S’han atès algunes peticions d’ARCA de protecció patrimonial entre d’altres els següents, especialment el Conjunt etnològic Can Escanyat i Pedreres
·       Gran satisfacció per la inclusió al Catàleg del Conjunt etnològic de Can Escanyat, just aferrat a Ses Fontanelles, amb cases rurals, cases de trencadors, pedreres antigues, casa de roter, parets, molins, etc... tal i com la nostra entitat ve demanant fa ja més de quatre anys.
·   També valoram positivament la inclusió com elements catalogats del conjunt de pedreres extretes a mà compreses des de darrera el forn de Calç fins el Torrent dels Jueus. Amb un valor paisatgístic i  etnològic important.
·    És important també  haver incorporant, tal com demanava ARCA, dins el text escrit de principis general que els valors paisatgístics naturals i etnològics i Patrimonials en general són un actiu turístic i per tant necessari conservar.
Aspectes negatius principals
La renúncia a conservar íntegrament Ses Fontanelles.
La reserva excessiva de sòl programable per equipaments. (incongruència entre la teoria protectora del text i la realitat de l’ordenació)
Les platges temàtiques  i l’ampliació del Port Esportiu de s’Arenal
Setze al·legacions amb aspectes a millorar
ARCA ha presentat un document amb setze  al·legacions per aconseguir la catalogació de xalets originals a Can Pastilla i s’Arenal; millores respecte al civisme;  la protecció de la pedrera esglaonada de devora la Porcincula...
ARCA continua oferint a l’equip redactor la seva ajuda per millorar la planificació.


Cap comentari: