20 de maig 2013

ARCA demana que es retirin els rètols d’un comerç al Centre Històric de Palma


Un comerç d’hamburgueses  i gelats a la cantonada de la Plaça del Mercat amb el carrer Unió

Són rètols de color rosa cridaner que ocupen massa superfície de façana i alteren l'estètica del mateix edifici i de l’entorn.

Aquest comerç està a escassos metres dels edificis modernistes més importats de la illa

La Plaça del Mercat reb  l’enèsima agressió al Patrimoni

ARCA demana la intervenció immediata de l’Ajuntament

No es cumpleix la normativa de publicitat i rètols. Tampoc no  oblidem que el Conjunt del Centre Històric està declarat BIC

La normativa que regula els rètols i la publicitat no  permet aquests rètols publicitaris. L’article 9 diu:
1 Les instal·lacions publicitàries, tant pel contingut com per la configuració, no han de desentonar a l’ambient del sector.
2. A les àrees protegides, edificis i conjunts catalogats i als seus entorns és preceptiu l’informe previ dels serveis tècnics municipals.
3. L’Ajuntament pot exigir la utilització de materials i sistemes constructius determinats per tal de conservar o establir un tipus arquitectònic o urbanístic específic.
4. No s’autoritzen activitats publicitàries que impliquin la utilització de suports que no estiguin en les degudes condicions estètiques i ambientals.

Perquè aquesta imatge cridanera i de mal gust?
ARCA no entén perquè vol cridat tant l’atenció rebaixant la categoria de la seva imatge  un  negoci ubicat a un lloc absolutament cèntric, a una cantonada perfectament visible i per davant el qual circulen milers de persones i turistes diàriament, perquè està ubicat a una de les places més destacades arquitectònicament amb alguns dels edificis modernistes més importants de la illa.

Si la intel·ligència i el gust dels responsables del comerç en qüestió no donen per apostar per l'estètica i el respecte patrimonial, ha de ser l’Ajuntament qui actuï d’immediat en aquest i en tants d’altres que darrerament proliferen a la nostra ciutat.

Cap comentari: