29 d’abr. 2013

Recorregut embARCA't: Maria Mayol i La Nostra Terra


El passat dissabte 27 d’abril ARCA va dur a terme un recorregut embARCA’t titulat “Maria Mayol i La Nostra Terra”, dirigit per Biel Barceló.

La visita a Sóller va ser per retre homenatge a Maria Mayol (Sóller, 1883- Palma 1959). Fpu una figura destacada des del punt de vista cultural i fundadora a 1926, de l’associació Foment de Cultura de la Dona, encara vigent a dia d’avui.

L’activitat comptà amb una xerrada per part de Biel Barceló, sobre la figura de Maria Mayol i el seu context històric a Mallorca i Sóller, gràcies a les aportacions de la revista cultural La Nostra Terra.

Els assistents a la visita també pogueren gaudir del Museu-Casa de Cultura de Sóller, que normalment roman tancat, però que presenta una col·leció interessant de la història sollerica. Finalment, la visita va concloure visitant la finca de Can Bardí de sa Figuera, on es pogué veure un bon exemple de casa senyorial sollerica, molt ben conservada i propietat de la família Alcover.

Maria Mayol i el foment de cultura de la dona de Sóller

J. Villena | Sóller | 10/10/2010
La imatge que hom es pot fer de la Serra de Tramuntana a principis del segle XX, paratge idíl·lic, tradicional, aïllat de la resta de Mallorca i del món, troba una excepció fonamental, com sap qualsevol mallorquí, en el poble de Sóller i en els seus tradicionals vincles amb França. Avui dia Mallorca és dibuixada al mapa d’Europa amb absoluta nitidesa, però fa 120 anys no era exactament així. L’empenta dels sollerics, la seva emigració a França i les relacions comercials establertes amb aquell país aconseguiren acostar Mallorca a Europa i un desenvolupament econòmic, cultural i social que encara ara és proverbial.

Una de les pàgines més conspícues d’aquesta europeïtzació de Sóller i, per extensió, de la Serra de Tramuntana i de Mallorca la va escriure curiosament una dona, Maria Mayol (Sóller, 1883-Palma 1959). De família acomodada, fou educada a França i va ser una de les primeres dones amb estudis universitaris de Mallorca. Obtingué una llicenciatura en llengua i literatura franceses a Bordeus. Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial va tornar a Mallorca, on obtingué, l’any 1921, el grau de perit mercantil a l’Escola Mercantil de Balears. 


De família acomodada, Maria Mayol fou educada a França i va ser una de les primeres dones amb estudis universitaris de Mallorca.


Capella al Museu de Sóller
Republicana, catòlica, catalanista i progressista, va vincular-se com a escriptora i activista cultural a l’Associació per la Cultura de Mallorca els anys difícils de la Dictadura de Primo de Rivera. Exercí de professora a Sóller, a Felanitx i a Vilanova i la Geltrú. Va publicar poemes, articles i una obra de teatre, Margalideta de Sortdeviu,estrenada l’any 1931. Durant la Segona República va militar, primerament, a Acció Republicana de Mallorca i després a Esquerra Republicana Balear. A les eleccions de 1933 va ser candidata per la coalició republicanosocialista. El cop d’Estat de 1936 la sorprengué a Madrid. El 1939 s’exilià a França i a mitjan dècada dels quaranta va tornar a Mallorca.

 

Retrat de Maria Mayol.

Gens convencional i poc acomodada al paper passiu reservat tradicionalment a les dones per la societat mallorquina, Maria Mayol va entendre que l’educació de la dona era un factor de progrés, per al seu sexe i per a la societat en general. A aquest objectiu va dedicar tots els seus esforços. L’any 1926 va fundar a Sóller una associació pionera, el Foment de la Cultura de la Dona, de la qual va ser presidenta fins a l’any 1934, en què la seva tasca política la va allunyar de Mallorca. 

Can Bardí de sa Figuera
Inspirada en altres associacions culturals femenines de Catalunya,el Foment de la Cultura de la Dona de Sóller va desenvolupar una tasca educativa capdavantera en una època en què l’accés de la dona a l’educació i la cultura era dificultosa i, fins i tot, mal vista pel conjunt de la societat mallorquina. Finançada per aportacions de les famílies benestants de Sóller i per aportacions institucionals, el Foment va crear una biblioteca i va organitzar tot tipus d’activitats educatives i culturals pensades per a les dones. Les seves activitats, que avui dia ens poden semblar tan innocents, varen tenir un marcat caràcter reivindicatiu en una època en la qual el paper reservat a la dona era el de mestressa de casa i en què no sovintejaven les dones amb estudis.

Torre de defensa de can Bardí de sa Figuera

L’any 1926 va fundar a Sóller una associació pionera, el Foment de la Cultura de la Dona, de la qual va ser presidenta fins a l’any 1934.


El Foment encara existeix avui dia. Comparteix espai a la seu del Casal de Cultura de Sóller (carrer de Sa Mar, 13) amb el Museu de Sóller i altres associacions. Les seves activitats, òbviament, avui no tenen la rellevància que tingueren a les dècades dels vint i dels trenta. Per sort, vivim una època ben diferent, tant per a la dona com per a la cultura i l’educació en general. Com a dada curiosa i que no deixa de ser emocionant, hem sabut per la seva actual presidenta, Llum Got, que encara es mantenen activitats pensades al seu moment per Maria Mayol, com, per exemple, una exposició de flors i plantes que coincideix amb les festes de Sóller, amb un èxit de públic notori.

Cap comentari: