12 d’abr. 2013

ARCA PRESENTA 35 AL.LEGACIONS AL PEP DES JONQUET


Les correccions a introduir al PEP han de ser nombroses per transformar-lo en un autèntic pla de protecció.


Consideram que no s’han tengut en compte moltes de les prescripcions que es dedueixen de la declaració de BIC.

Des d’ARCA hem presentat 35 al.legacions de les quals vos volem destacar els següents conceptes:

v    S’ha de garantir la conservació real dels edificis, és a dir l’autenticitat. Segons la classificació que proposa el PEP, excepte els edificis actualment ja catalogats es podria substituir tot es Jonquet per noves construccions. En resum, s’ha de reduir el nombre de parcel·les considerades N ó R1.
v    Els usos també s’han de adequar al caràcter preeminentment  residencial des Jonquet. Per tant evitar concentració de bars i restaurants i evitar qualsevol discoteca.
v    Mantenir els paràmetres edificatòries que ja té la parcel·la per tal de no afavorir la substitució.
v    Ampliar el catàleg.

Respecte a les dues parcel.les motius dels principals desacords:

v  Les noves construccions a les dues parcel·les conflictives “Mar i Terra” i “Rentadors”, s’han d’adaptar al tipus de construcció des Jonquet. La proposta del PEP és incompatible en proporcions, volums i usos al que necessita es Jonquet i amb la pròpia declaració de BIC.
v    Es Jonquet té dues façanes principals a l’exterior. Les construccions proposades a la parcel.la de “Rentadors” distorsiona totalment la imatge des des Baluard de Sant Pere i sa Feixina. Les de “Mar i Terra” no s’integra, si no que actua de barrera a la façana del passeig Marítim.
v  Proposam mantenir el nombre de habitatges, però tan sols construir planta i pis, per tant ocupar més superfície que la prevista inicialment.
v    És imprescindible eliminar qualsevol accés als aparcaments des del passeig Marítim. I el nombre dels mateixos adaptats a les necessitats dels habitatges.
v    Eliminar la planta soterrada de comercial a la parcel·la de Mar i Terra ja que implicaria la substitució del talús, fet incompatible amb el BIC.
v    S’ha d’evitar la construcció de caixes d’escala i ascensors o altres instal.lacions per sobre la línea de coberta. Tampoc a les zones lliures públiques, o zones verdes. Les dues coses al projecte de PEP estàn permeses, fet incomprensible.

És necessari un acord amb l’objectiu d’una protecció real
ARCA creu que és possible i necessari arribar a un consens entre els responsables municipals i les entitats ciutadanes que defensam els valors patrimonials des Jonquet i aconseguírem la declaració de BIC.