14 de març 2013

Un jaciment arqueològic de Calvià en perill


Demanam acció des de l’administració davant la deixadesa de la propietat particular

ARCA vol advertir de l’estat d’abandonament en el qual es troba el jaciment arqueològic anomenat Santa Ponça 6 o King’s Park (Calvià). Bé catalogat per l’Ajuntament de Calvià amb el número 49 al Catàleg de béns a protegir.

Des de fa una sèrie d’anys, aquest jaciment arqueològic, que té una relació directa històricament amb el parc arqueològic des puig de sa Morisca, presenta un estat de deixadesa i abandonament que preocupa molt a la nostra entitat, perquè si no s’actua amb responsabilitat i celeritat Mallorca i el municipi de Calvià perdran una important resta arqueològica.


Degut al nul interès de la propietat on es troba ubicat aquest jaciment arqueològic, cal que les administracions competents en matèria de Patrimoni Històric afrontin aquest problema i cerquin una solució perquè el jaciment no segueixi detereiorant-se.

Que es retirin els enderrocs, es netegi i posi en valor el jaciment

Malaurademant, a dia d’avui l’estructura del jaciment ha quedat pràcticament tapada per la vegetació i inclús s’han llançat enderrocs, ambdós situacions juguen en contra de la protecció d’aquest jaciment arqueològic.

ARCA ha demanat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament que es netegi el jaciment arqueològic anomenat Santa Ponça 6 o King’s Park (Calvià) i es retirin els enderrocs que s’han llançat darrerament.

També hem sol·licitat que aquesta entitat sigui informada de les decisions i actuacions que duran a terme des de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Calvià.

Cap comentari: