15 de març 2013

ARCA ha presentat una denúncia davant el Consell de Mallorca per la retirada de l’Escultura de Josep Llimona del Cementiri de Sóller

També farà  arribar l’esmentada denúncia a l’Ajuntament de Sóller pera que actui

El conjunt escultòric de la Pietat obra de l’arquitecte Josep Lliimona va ser retirat pels propietaris sense cumplir cap legalitat.
La peça artística ubicada a una de les tombes d’aquest cementiri és un conjunt escultòric de la Pietat, obra de principis del segle XX de l’escultor Josep Llimona. Aquesta escultura de marbre blanc, representa a Jesús mort, la Puríssima i Sant Joan. És una escultura de gran valor artístic i molt considerada pels especialistes.

Aquest conjunt escultòric és un bé catalogat per l’Ajuntament de Sóller i per tant, si es vol dur a terme una rehabilitació, primer s’ha de presentar un projecte i després comptar amb els respectius permissos per part de les administracions competents en matèria de patrimoni històric.

Cementiri conjunt monumental en sí mateix. No es poden treure elements patrimonials del seu interior sense garantia de Patrimoni i de retorn
ARCA veu amb molt preocupació la forma en que s’ha actuat, on uns particulars han decidit fer una remoció d’un bé catalogat i l’administració ha actuat de forma pasiva, sense posar cap condició i explicació alguna. Cal tenir en compte, que estem parlant d’una escultura funerària, llavors la seva ubicació ha de ser el cementiri vell de Sóller que està considerat un conjunt monumental de primer ordre i així ho condiren els especialistes.

ARCA ha demanat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament que ens informi perquè el conjunt escultòric de la Pietat de Josep Llimona ha estat retirat del cementiri vell de Sóller.

També ha sol·licitat que els particulars que han decidit dur-se’n el conjunt escultòric d’una forma unilateral, el retornin al seu lloc original i que si estan interessats en restaurar la imatge, presentin un projecte i que aquest rebi els permisos corresponents.

Per últim, ARCA opina que el conjunt escultòric ha de romandre al lloc per on va ser creat, en aquest cas el cementiri vell de Sóller.

Cap comentari: