18 de març 2013

ARCA demana que no s’autoritzin terrasses a la plaça del Mercat davant els edificis modernistes Can Cassassayas i la Pensió Menorquina


Una Plaça meravellosa però desgraciada per tot tipus de mobiliari, i abocadors de deixalles

Encara volen permetre més terrasses? És un absurd.

ARCA creu que la proliferació de terrasses als espais per a vianants és excessiva

La prevista a la Plaça des Mercat davant els edificis modernistes no s’haurien de permetre.

ARCA veu amb preocupació la proliferació excessiva de terrasses al Centre Històric.
No hi ha cap control ni des de la ciutadania ni des de l’oposició.

Es va crear una comissió de control on ARCA està integrada i gairebé un any més tard de l'entrada en vigor de la nova normativa mai ha estat convocada.

ARCA demana seny i qualitat ambiental
Ara volen posar terrasses ocupant el poc espai lliure que queda a la Plaça des Mercat tapant la visual dels dos edificis únics: Can Cassassayas i la Pensió Menorquina

ARCA demana que es torni enrera aquesta decisió, que es convoqui la comissió de seguiment i que s’atenguiin a criteris patrimonials i estètics la concessió de terrasses.

A les fotos que adjuntam es veu l’espai on hi ha previst ubicar noves terrasses.

Cap comentari: