15 de març 2013

SALVEM SANTA CATALINA, una campanya d’ARCA objectiu principal per aquest període legislatiu, comença a donar fruits


ARCA fa més de 10 anys que demana un PERI per Santa Catalina

La LLETRA GROSSA ens agrada, ara falta la LLETRA PETITA

Els plantejaments generals de l’anunciat del PERI per Santa Catalina des de l’Ajuntament de Palma responen a les reivindicacions d'ARCA plantejades al regidor Jesús Valls des dels primers dies del seu mandat.

No se podia esperar a la revisió de Pla General
ARCA ja deia que no podíem esperar a la modificació de Pla General per introduir una normativa urbanística respectuosa amb un barri històric, perquè pel camí deixariem moltes pèrdues a Santa Catalina. L’anunci ara d'un Pla Especial per Santa Catalina ens dóna moltes esperançes.

ARCA demana canvi de normativa constructiva també a moltes altres barriades, especialment a  l’Eixample i Son Espanyolet
Fa anys que ARCA a aquest i anteriors governs municipal demana la derogació de la normativa constructiva que permet:

  1. Cosos ressorgits sobre façana que destrueixen la línea del carrer, roba espai públic i impossibilita el creixement adient dels arbres
  2. Destrucció de cantonades despersonalitzant els espais
  3. No facilitar increment d’altures per evitar la substitució dels edificis de l’Eixample
  4. Conservar els patis
Aquestes propostes que ara previsiblement s’assumiran a Santa Catalina és imprescindible que s’apliquin a la resta de les barriades de l’Eixample i a Son Espanyolet.

Atendre les reivindicacions ciutadanes
Saludam ara la iniciativa de Cort per Santa Catalina, i la previsible unanimitat de partida de tots els grups polítics.

Una vegada més podem parlar de la importancia de l'acció ciutadana pressionant i convencent als representants polítics.

Tothom surt guanyant per ara. Però atenció a la lletra petita, perquè les intencions s’han de materialitzar en realitats.

Cap comentari: