7 de febr. 2012

ARCA segueix demanant al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament d’Andratx la protecció d’una sèquia al port d’Andratx

La nostra entitat dia 10 de novembre de 2010 va denunciar unes obres que es duien a terme a un solar situat a l’avinguda de Gabriel Roca, parcel•la 8, polígon 12 del port d’Andratx.
Aquest solar presenta un conjunt hidràulic, amb una antiga sèquia que canalitza l’aigua provinent d’un pou i un safareig que hi ha a la mateixa contrada.
La denúncia que efectuà ARCA en 2010 afectava a l’antiga sèquia, la qual estava sent tapada amb blocs de ciment i pals de ferro per tal de fer un tancament. Més d’un any després el tancament ja està fet i la sèquia a de soportar el pes d’uns blocs de ciments i formigó.
Hi ha informes tècnics que avalen la seva protecció
La paradoxa d’aquest cas, és que el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Andratx obrirem sengles expedients i decidiren catalogar el bé cultural, com a exemple de patrimoni etnològic. Ambdues administracions emeteren informes tècnics que avalaven la seva protecció i catalogació, i conseqüentment la retirada de la tanca, per tal de no seguir fent malbé l’element patrimonial.
Cal que l’Ajuntament d’Andratx faci valer els informes tècnics i obligui al propitari a fer enrrera la tanca, perquè cada dia que passa es deteriora la sèquia i corre el perill que el dany sigui irreparable.
ARCA lamenta la manca de sensibilitat d’alguns propietaris cap als elements patrimonials, que per tal d’aprofitar uns metres de la seva finca són capaços d’agredir a elements culturals tant vulnerables com una sèquia.