23 d’oct. 2011

ARCA a la Diada de la ONCE


Com cada any, ARCA va participar a la Diada de la ONCE. Enguany hem dedicat la nostra taula a la campanya "Salvem Santa Catalina". Una col.lecció de rajoles hidràuliques i esmaltades n'han estat protagonistes.

Les rajoles hidràuliques

Quan en Benedicte B. Va anar a viure a Barcelona fa uns anys (podria haver estat perfectament a Mallorca), es va sorprendre de que els contenidors d’obra fossin plens d’unes precioses rajoles hidràuliques. És per això que es va posar a investigar sobre com estaven fabricades i quina era la seva història. Així va ser com va descobrir que aquest tipus de rajoles és utilitzada tradicionalment a les zones urbanes de la Meditetrrànea seguint una tècnica artesanal originalment introduïda pels àrabs però millorada durant el segle XIX, moment en que arribà el seu màxim amb el modernisme català.

La rajola hidràulica es diu així perquè es fabrica una a una per premsat hidràulic, sense cocció. Està formada per tres capes de morter de ciment de distinta dosificació, que s’estenen sobre un motllo d’acer. La capa superior és la que té el dibuix, habitualment inspirat en estores o tapissos, realitzat amb colorants a base d’òxids de ferro i plasmat amb l’ajuda d’una plantilla anomenada “trepa”.En Benedicte va donar ús a les rajoles que altre gent llençava als contenidors i va crear un negoci.

ARCA té molt clar que el millor negoci és deixar-les a les parets i els trispols originals. Mantenguin les seves rajoles hidràuliques o esmaltades. El seu valor és immens.