7 de set. 2011

Oposició d'ARCA i l’Associació Veïnal d’es Coll d’en Rabassa a la celebració d'una festa house a la Torre d'en Pau dia 18 de setembre

L’Associació Veïnal d’Es Coll d’en Rabassa i ARCA (Associació per a la Revitalització dels Centres Antics) han tingut coneixement de la publicitació, efectuada per Internet i per radio, d’un macro concert de música electrònica i House, de promoció privada, previst pel proper diumenge 18 de setembre (de 14h a 00h) en l’espai públic del Parc i recinte de la fortificació de Torre d’en Pau (es Coll d’en Rabassa), declarat com a Bé Catalogat per l’Ajuntament de Palma.
Ambdues entitats, volen constatar un rebuig absolut a la realització d’una activitat d’explotació mercantil privada en un espai patrimonial i públic com és el del conjunt arquitectònic i Parc Torre d’en Pau, que ha constituït sempre una reclamació històrica com espai dinamitzador de la barriada, per ús i gaudí de la ciutadania i que en els últims anys havia estat clausurat a aquesta. Així de seguida que ha tornat a obrir les portes, permetre una activitat molesta a l’espai públic en benefici privat, a banda de vulnerar la legislació vigent, és un insult per a tots i cada un dels veïns d’es Coll d’en Rabassa.
Creim que tenim l’obligació d’actuar en defensa del patrimoni històric veïnal, per evitar perjudicis a les persones, al conjunt arquitectònic i al medi ambient. Una activitat com la plantejada de fort impacte sonor i d’afluència massiva de públic jove que pot comptabilitzar-se en uns quants milers, inevitablement causarà un col·lapse circulatori a tota la barriada, fort impacte de brutícia i possibles actes vandàlics contra un bé cultural i en els voltants residencials. A més, l’espai no reuneix les condicions d’emergència, de seguretat i d’evacuació exigibles legalment a aquests actes, degut a les pròpies característiques de l’antiga fortificació militar, amb fossats perimetrals i una única entrada i sortida.
Desconeixem si s’ha concedit algun permís per l’esdeveniment anunciat, però ja avancem que resultaria una temeritat la concessió d’autorització municipal per a la seva realització, per a contradir-se en la vigent legislació d’aplicació, prohibint el cas de forma expressa. Llavors aquest macro concert és il·legalitzable i per tant clandestí. Així qualsevol incident, accident o perjudici recauria directament o subsidiàriament sobre l’Ajuntament de Palma.
Hem demanat directament al batle de l’Ajuntament de Palma, el Sr. Mateu Isern que verifiqui si s’ha presentat tota la documentació acreditativa per a poder autoritzar l’esdeveniment, però com que aquesta no pot esser legalitzada, depuri responsabilitats al respecte i insti a la seva suspensió o prohibició, obligant a publicitar la comunicació de la mateixa per evitar que un bé cultural com és la Torre d’en Pau sigui deteriorataldarulls i concentracions de botellot.