30 de set. 2008

Cort desestima la protecció de l'edifici situat al carrer Rei Sanç, 9

ARCA va instar a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca perquè es protegís un edifici singular a l’eixample de Palma, situat al carrer Rei Sanç, 9 cantonada amb el carrer Reina Maria Cristina.

En el moment que es va fer aquesta petició, encara no s’havia atorgat una llicència de demolició, per tant era d’esperar, que si havia una al·legació en curs aquesta concessió s’havia de demorar abans que passés per la Comissió de Centre Històric i Catalogació.

El passat 18 de setembre la Comissió de Centre Històric i Catalogació de l’Ajuntament de Palma desestimà la petició d’ARCA, perquè prèviament ja s’havia donat una llicència de demolició.

Aquesta no és la forma, amb la qual el nou equip de govern a Cort havia dit que conservaria Ciutat. Des de la nostra perspectiva veiem pocs canvis conservacionistes amb l’època anterior i demanem a l’Ajuntament de Palma un gir en quant aquest afer.

Cal recordar, que en el mateix carrer Rei Sanç, 4, s’esbucà un edifici veïnat a aquest, a l’igual que ara fa un any, també es derruí l’edifici situat al carrer Miquel Marquès, 12. Amb aquesta praxis, poc a poc anirem canviant morfològicament Ciutat i les barriades perdran tot el seu caràcter tradicional i estilístic, no diferenciant aquesta ciutat d’altres de nova planta.

ARCA creu que és convenient una protecció integral de les barriades de Ciutat amb més història, per evitar l’amputació d’elements, com el que acabem de denunciar.

Cap comentari: