2 de set. 2008

ARCA contra l'impacte visual d'obres a un camí de Deià


Preocupen a ARCA les obres que es duen a terme en el camí que s’ha obert per connectar el carrer Ramon Llull, just davora l’Església Parroquial a terrenys amb xalet i oliverar. Com es pot veure a la fotografia facilitada a l’Associació les obres de “terraplenat” del camí impacten visualment en la zona, oliverar destacat en la zona, propera al nucli més antic i a l’Església de Deià. Una zona on impacta també visualment la construcció unifamiliar que es divisa a llarga distància (xalet de considerables dimensions). És evident que es duen a terme obres en aquest camí, obres que han d’estar emparades per la llicència municipal corresponent. Això no obstant, els ciutadans d’avui no podríem entendre que s’autoritzàssin obres d’aquest impacte a un poble de valor paisatgístic com Deià.
Avui ARCA ha presentat un escrit al batle de Deià per demanar-li la seva intervenció i la inspecció de les obres per veure si s’ajusten a la normativa i a la llicència (si és que n’hi ha). També se demana que reconsiderin aquest tipus d’actuacions.

Cap comentari: