20 de set. 2008

Visita Exposició

Visita a l'exposició de Nicolás Forteza "El paisatge viscut", convidats pel mateix pintor i "La Caixa"
Nicolás Forteza ha estat influenciat per la llum i el paisatge a l'hora de realitzar la seva pintura. En aquesta exposició s'ofereix un recull de les seves principals obres.

Cap comentari: