10 de set. 2008

ARCA demana un canvi d'ubicació de les cameres de seguretat a l'edifici de Can Berga

ARCA s’ha fet ressò de les cameres de seguretat que s’han instal·lat recentment al casal Can Berga, seu de l’Audiència Territorial de les Illes Balears, situada a la plaça del Mercat, 12 de Palma.

L’edifici en qüestió està catalogat per l’Ajuntament de Palma i és Bé d’Interès Cultural (BIC) des de l’any 1954. Aquestes declaracions li atorguen un grau de protecció especial que no li permeten instal·lar dits elements a la façana principal.

L’actual façana de l’edifici de Can Berga és d’una reforma del segle XVIII, obra de l’arquitecte Juan Francisco Aragón, mort l’any 1755, qui fou ponderat per Serra, Jovellanos, Furió i més recentment per Santiago Sebastián i Antonio Alonso (1973). Al segle XIX se li afegiren los balustrades, configurant una peça d’arquitectura magnífica.

Creiem que aquestes cameres de seguretat no s’han col·locat en el lloc més adient, perquè al trobar-se instal·lades a la cantonada del balcó desvirtuen la bella façana d’aquest edifici singular.

Per aquest motiu hem demanat al Ministeri de Justícia que reconsideri la ubicació actual d’aquestes cameres de seguretat i les resituï en un altre àmbit, que provoqui un impacte menor al conjunt de la façana. Per altra banda hem demanat al Consell de Mallorca com a institució competent en quant a patrimoni històric que faci recosiderar al Ministeri de Justícia sobre la ubicació actual d’aquesta aparells.

També hem demanat ambdues institucions que ens informin de qualsevol determinació al respecte i que es tengui en compte dita al·legació, per a que entre diverses parts puguem trobar una ubicació més correcta, per a no fer malbé la imatge d’aquest edifici.


MEMÒRIA HISTÒRICA DE CAN BERGA


Coneguda com a casa Burgues-Safortesa. Actualment és el Palau de Justícia.

A l’època islàmica era residència d’un personatge notable. Amb l’arribada dels cristians serà ocupat per les monges agustines de Santa Margalida (1231), que hi romandran fins a 1278, moment que s’instal·laran els franciscans, que tant sols hi estigueren dos anys.

A l’any 1600 la propietat passa a Margarita Pacs. Al mateix segle trobem a Pere de Santacília i Pacs, cavaller de capa i espasa, participant de les guerres nobiliàries entre els Canamunt i Canavall. Va tenir que anar-se’n de Mallorca per la seva participació en nombrosos crims.

Durant anys, al pati es podien veure les botes penjades de Gabriel de Berga i Santacília, mort a l’any 1706 durant els disturbis de la guerra de Successió.

La porta principal estava al carrer de Santacília, perquè per dita actual plaça, fluïa el torrent de sa Riera. Llavors, quant aquest afluent es desvià cap a fora mralles, Gabriel Berga i Safortesa, a mitjans del segle XVIII, va traslladar la porta principal a la ubicació actual, reformant la façana i el pati al qual incorporà una escala d’entrada. Com a persona sumptuosa va voler fer unes balustrades de plata per als balcons, aspecte que li varen prohibir des de l’Ajuntament.

L’any 1965 la casa fou venuda a l’Estat per a convertir-la en Palau de Justícia. La seva reforma va alterar la distribució interior de l’edifici.

Cap comentari: