2 d’oct. 2008

ARCA demana la recuperació estètica de la Plaça de la Drassana

Els contenidors de residus formen una muralla antiestètica just al centre de la plaça de la Drassana.

Amb molt poc doblers, tan sols llevant els contenidors de residus i activant l’aigua de la font central, es recuperaria un espai històric únic i centre de les institucions actuals.

Actualment la part central de la plaça està ocupada per una muralla de antiestètics abocadors de fems i reciclatge, que amb el seu volum solapen i desvirtuen la font i els elements ornamentals. Amb molt poc doblers i aplicant el sentit comú, es pot superar aquesta sensació de que la ciutat de Palma ha perdut un àmbit públic com és la plaça de la Drassana.

La plaça de la Drassana és un lloc de primer ordre per a visitants i habitants de Palma. La rehabilitació encertada dels edificis que la conformen entre els quals seus de Conselleries i el propi Govern, ha de quedar culminada amb la ordenació estètica de la plaça pròpiament dita.

Malauradament, aquest no és un cas únic a Palma, on vàries places han perdut el seu caràcter com a tal, al afegir-s’hi elements que han desvirtuant el conjunt i no han deixat espai perquè les persones puguin passejar o gaudir d’un indret públic com sempre s’ha fet a les ciutats i els pobles.

ARCA demana a l’Ajuntament de Palma, l’eliminació d’aquests elements que distorsionen i desenalteixen indrets històrics com la plaça de la Drassana i la activació de l’aigua de la font central

Foto per a la reflexió. Aquesta proposta està emmarcada dins la campanya que du a terme ARCA amb el títol “Fotos per a la reflexió”, essent aquest el novè lliurament que hem fet arribar a polítics, i responsables tècnics de patrimoni.diariodemallorca.es 26-10-2008 Emaya cambia de sitio la hilera de contenedores de la plaza Drassanes

Cap comentari: