7 de nov. 2007

Un centre històric cada vegada menys històric

ARCA ha demanat que no s’esbuqui l’edifici que conforma el lateral de la Plaça Llorenç Bisbal Batle (C/Desemparats convergència amb carrer Socors) de Ciutat i que en qualsevol cas es prenguin les mesures necessàries per a la seva protecció i en especial de la seva façana i configuració de cobertes que conformen el paisatge propi del centre històric de Ciutat.
Al centre històric de Palma hi ha una preocupant dinàmica de substitució de immobles originals per d’altres de nova construcció que, malgrat adapten l’estètica de les façanes a la normativa del centre històric, fan que el nostre Centre Històric cada vegada sigui menys històric.

Consideram que aquesta dinàmica incompleix els articles 39 i 41 de la Llei 12/98 del Patrimoni històric de les Illes Balears. Cal recordar que l’article 39 de la LPHIB només preveu la substitució d’immobles de manera excepcional i per a “millorar l’entorn”.

Pressions per a esbucar i poder fer aparcaments.

Al carrer Desemparats, amb la seva confluència amb la plaça Llorenç Bisbal Batle, es pretén esbucar la totalitat dels edificis d’aquest tram de carrer per tal de construir aparcaments i edificis de nova planta. Aquest fet restarà autenticitat a la plaça ja que alterarà totalment la tipologia original i a la vegada ambiental de la mateix. Podem posar molts d’exemples, però avui ens volem centrar en aquest.

Apel•lam a la sensibilitat en patrimoni dels responsables municipals i del Consell Insular.
Cal doncs que es preguin les mesures adients d’acord amb l’article 23.1 de la LPHIB i així es procedeixi a la suspensió de les esmentades obres o concessió de llicència i prendre les decisions necessàries per a la protecció dels esmentats edificis i en especial de les seves façanes i configuració de cobertes que conformen el paisatge propi del centre històric de Ciutat.
Per aquest motiu ens hem dirigit per escrit a les dues institucions responsables de la protecció de patrimoni: Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca per tal que evitin més pèrdues a la ciutat.

Confiam en la seva ràpida actuació!