13 de nov. 2007

Preocupació pel possible perill de desaparició dels edificis del carrer Paners cantonada Colom

Palma no ha de perdre la silueta paisatgística que conformen les finques ubicades al carrer Paners cantonada amb carrer Colom. Sabem que hi ha la intenció d’esbucar els originals i tornar a construir ( probablement aprofitant per a fer aparcaments ) i alterant les façanes originals i cobertes. És important senyalar que les travessies del carrer Colom conserven una tipologia de casa plurifamiliar popular, com la pròpia del carrer Paners, que ARCA considera que s’ha de conservar com a valor històric i patrimonial.

Hem demanat a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca la protecció dels edificis esmentats, especialment les façanes originals i les cobertes.

Reivindicam l’autenticitat del nostre Centre Històric

Hi ha la tendència a substituir les façanes originals per unes noves que correspon a una altra tipologia, totalment falsa, de casa benestant.
Per recuperar el centre històric no cal crear un decorat estètic a la vista, però fals en el fons. Des d’ARCA volem reivindicar l’autenticitat de les façanes del centre històric i la diversitat de tipologies.

Moltes de les façanes esmentades son molt estretes perquè corresponen a les parcel·les medievals que pertanyien a propietaris menys adinerats. Cada petit solar te també diverses altures. Aquests valors poden desaparèixer si s’unifica la façana, per molt que es vulgui dissimular després pintant en distints colors, com han fet a qualque cas ja executat per exemple a sa Gerreria.

Esbucament com a excusa?

En aquests moments, els edificis estan envoltats de bastiments, ja que es va produir un petit esbucament degut a la falta de conservació correcta. Aquest esbucament no hauria de ser l’excusa per a justificar una destrucció patrimonial.
Cal esmentar que l’article 39 de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears només preveu la substitució d’immobles de manera excepcional i per a “millorar l’entorn”

Fets similars

Recordaran que la setmana passada vàrem denunciar uns fets similars a la Plaça Llorenç Bisbal Batle, per tant urgeix una actuació global i preventiva. Hem demanat a les institucions que iniciïn la pertinent modificació del P.G.O.U, per tal de conservar adequadament l’autenticitat de la silueta paisatgística del Conjunt Històric de Ciutat. Cal dir en aquest punt que el Pla especial del Centre Històric de Palma es anterior a l’aprovació de la llei 12/98 de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 28 de desembre. de l’ambient i de silueta paisatgística que protegeix específicament l’article 41.2.a de la LPHIB.