23 de nov. 2007

Protecció de Can Bibiloni


La Comissió de Centre Històric i Catàleg, a proposta d'ARCA, ha decidit que l’edifici Can Bibiloni, Aragó núm. 8, es protegirà

L’edifici Bibiloni, ubicat al principi del carrer Aragó crida especialment l’atenció per la singularitat de la seva arquitectura. La façana, coronada amb un frontó on consta el nom de Bibiloni i l’any 1928, representa un dels pocs exemples d’edificis industrials de principis del segle XX, que resten a l’eixampla, que tot i estar modificat en el seus baixos és recuperable. L’edifici en qüestió té una façana molt especial
La protecció de l’esmentat edifici ja estava prevista a la primera catalogació realitzada per la UIB, l’any 1994, però, sense saber per ara la justificació, finalment no va ser incorporat al catàleg d’edificis i element protegits.

ARCA havia instat a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca per tal que garantissin la protecció de l’edifici, ja fos com a catàleg municipal o com a Bé CATALOGAT.

ARCA es va dirigir a la Batllessa de Palma el 24 de juliol, just arribada al seu càrrec, per tal d’aconseguir la protecció de l’edifici.
L’edifici de Automóviles Bibiloni és de 1928 i combina elements clàssics amb altres que recorden l'estètica maquinista. Ens hem de situar en l'època, per comprendre l'entusiasme que provocava el futurisme i el maquinisme. El carrer Aragó és un dels millors exemples de l’eixampla ciutadà, sorgit després de la demolició de les muralles: no ens ha de sorprendre que en aquest carrer s' establís el local d'Automóviles Bibiloni que, des de 1928 ocupa un lloc de privilegi en el carrer.
La façana te molt d’interès perquè juga amb elements clàssics i moderns i representa l'estètica maquinista de principis del s. XX. Els elements més tradicionals són el frontó, que remata l'edifici on es llegeix la data de construcció i els relleus que sobresurten i que segueixen el model grec. El mateix es pot dir dels permòdols (mènsules) i motllures amb motius en espiral que ens recorden les decoracions dels mobles de l'època.Aquest singular edifici mereix la nostra atenció i de tota la ciutadania perquè mescla entre quelcom modern i neoclàssic.

Felicitacions

Celebram des d’ARCA que a la reunió de la Comissió de Centre Històric i Catàleg celebrada ahir i per unanimitat, (Col·legi arquitectes, Universitat, Lul·liana, ARCA i representants municipals) s’aprovés la redacció de una fitxa de catàleg per a la seva inclusió com a edifici protegit.

Felicitam a l’Ajuntament per aquesta petita passa i ens felicitam a les entitats que treballam per a que Palma no perdi la seva personalitat i els seus arrels