30 d’oct. 2007

Conferència "Dret i Patrimoni", del Dr. Javier García Fernández

El passat dijous 25 d'octubre, vàrem poder sentir, gràcies a la Fundació AMICS DEL PATRIMONI, el Prof. Dr. Javier García Fernández, catedràtic de Dret Constitucional. Va ser presentat pel catedràtic de la UIB, Dr. Oliver Araujo.

La conferència del Dr. García versà sobre el dret positiu que és aplicable en matèria de protecció del patrimoni. Donà diverses pinzellades: a) la protecció amb tractats internacionals i europeus; b) la importància creixent de l'ampliació del concepte de patrimoni cultural: la importància del patrimoni immaterial, del patrimoni marítim i industrial, com exemples de "nous" patrimonis; c) la diversitat de normes en el dret espanyol (el Codi Penal, inclòs); d) la coexistència de lleis de les comunitats autònomes i el dret de l'Estat: això dóna més possibilitats a la protecció del patrimoni; e) no hi ha hagut excesius conflictes entre l'Estat i la Comunitat Autònoma amb motiu de la protecció patrimonial; f) S'ha consensuat ja una reforma de la Llei 16/1985 de Patrimoni històric: pareix que a la propera legislatura es debatrà i podrà aprovar; g) la protecció mitjançant actes jurídics singulars es basa en: actes administratius, sentències i negocis jurídics privats.

A preguntes dels assistent, el Prof. García Fernández va destacar finalment que hi ha d'haver una relació de subordinació entre el dret urbanístic i el dret del patrimoni cultural i una relació de coordinació entre aquest i el dret mediambiental.

Pere Ollers